Nyhedsbrev

Nyheder

Danske Gymnasier: Dannelse er en del af vores DNA

15. januar 2018

Danske Gymnasiers bud på dannelse anno 2018. Af formand Birgitte Vedersø. Dannelse i gymnasiets forstand er en del af vores DNA og sker først gennem fag: Den er i sit...

Efterskoleforeningen: Vi uddanner og vi danner

15. januar 2018

Efterskoleforeningens bud på dannelse anno 2018. Af formand Troels Borring. Skolen handler om meget mere end faglighed, valg af ungdomsuddannelse og karakterer. Børn og unge går også i skole for...

Skolelederforeningen: Uddannelse og dannelse hænger tæt sammen

15. januar 2018

Skolelederforeningens bud på dannelse anno 2018. Af næstformand Dorte Andreas. Kulturen og de generelle normer i samfundet er med til skabe den måde, vi dannes på. Sådan har det altid...

Danske Universiteter: Dannelsesidealet er i udvikling

15. januar 2018

Danske Universiteters bud på dannelse anno 2018. Af rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet. Danske Universiteter hilser dannelse velkommen på den politiske dagsorden. Der er behov for at komme ud...

Danske Professionshøjskoler: Professionsdannelse

15. januar 2018

Danske Professionshøjskolers bud på dannelse anno 2018. Af Alexander Christian von Oettingen, dr. pæd. og prorektor på UC SYD. Professionshøjskolerne uddanner til sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer og socialrådgiver mv. Det...

Forskeren: Dannelse kan være et konkurrenceparameter

15. januar 2018

Begrebet dannelse omfatter mange ting, kan foregå gennem mange fag og er vigtigt for, at man kan begå sig på arbejdsmarkedet. Det er ifølge lektor Lars Geer Hammershøj essensen af...