Nyhedsbrev

22. september 2021

Den grønne omstilling og øget digitalisering får efterspørgslen på især ingeniører, teknisk- og it-uddannede til at stige markant frem mod 2030, men også inden for det samfundsfaglige område vil der være langt flere jobs, end der er kvalificerede ansøgere. 

Danmark vil i 2030 mangle 13.000 uddannede kandidater indenfor områderne ingeniør, teknik og it. Hertil kommer en mangel på 7.000 personer med en mellemlang teknik- eller it-uddannelse. Det viser en mismatch-analyse udarbejdet af IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen, IDA.  

IDAs formand Thomas Damkjær Petersen kalder prognosen for trist læsning men er omvendt ikke overrasket over, at Danmark står foran en truende mangel på disse faggrupper.

”Vi står allerede i dag med en beklagelig arbejdskraftmangel og nu med en kæmpe udfordring med udsigt til yderligere flaskehalse på disse områder. Sker der ikke noget, risikerer vi at skade virksomhedernes vækstpotentiale og dermed også fremtidens velfærd. Hvis ikke den truende mangel bliver imødegået, med både opkvalificering og efteruddannelse, og ikke mindst et øget optag på de uddannelser, hvor efterspørgslen vil stige, ender det med et selvmål af dimensioner. Ingeniører, it-specialister og faglærte med teknik og it-kvalifikationer er med til at sikre, at danske virksomheder fastholder og udbygger vores stærke førerposition med løsninger på blandt andet klimaudfordringen og digitalisering. Det forspring vil det være dumt at hælde ud med badevandet,” siger IDA’s formand.

Måske lidt overraskende viser prognosen, at der også bliver markant mangel på personer, der er uddannet inden for det samfundsvidenskabelige område, og det gælder både personer med korte, mellemlange og lange videregående samfundsvidenskabelige uddannelser. Her kommer arbejdsgiverne til at spejde forgæves efter op til 32.000 ansatte. Den del af prognosen overasker Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø.

”Det er jo ikke en gruppe, vi normalt tænker på, som nogen, der skal være flere af, men vi er heldigvis rigtig gode til at uddanne elever i samfundsfag, og fordi det almene gymnasium har så bred en fagrække, er vi også rigtig gode til at uddanne studenter, der er i stand til at tænke på tværs af fag og kombinere fx. samfundsfag med naturvidenskab eller teknologi, og finde tekniske løsninger, der tænker de mennesker og institutioner ind, som skal bruge dem,” siger hun.

Både Danske Gymnasier og IDA håber, at analysen vil være afsæt for en konstruktiv dialog med politikere og arbejdsmarkedets parter.

Mismatch for personer med en lang videregående uddannelse opdelt på uddannelsesgrupper i 2030.

Kilde: IRIS Group og HBS Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og DREAM