Nyhedsbrev

For medlemsskoler

Rådgivning

Sekretariatet tilbyder juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning til medlemsskolerne om håndtering af konkrete problemstillinger.

Har du som leder eller administrativ medarbejder på en medlemsskole behov for rådgivning, kan du kontakte sekretariatet via mail eller telefon.

Henvendelser modtages gerne skriftligt og besvares så hurtigt som muligt. Ved skriftlig henvendelse bedes personidentificerbare oplysninger om f.eks. elever og personale anonymiseres. Vi bruger kun dine egne personoplysninger i mailen til at besvare din henvendelse.

Der er herudover åbent for telefoner mellem kl. 9.15 og 15.00. Er vi optaget på telefonen, så send gerne en mail.

Vores rådgivning har til formål at hjælpe institutionerne med at beslutte de videre skridt i en sag. Sekretariatet har således ingen beslutningskompetence i de konkrete sager, som afgøres af institutionen på eget ansvar.

Sekretariatets rådgivning sker på baggrund af de oplysninger, som institutionen videregiver. Efter endt rådgivning slettes de dokumenter, der måtte være modtaget i en sag. Vi opbevarer og journaliserer således ikke dokumenter, som skolen har fremsendt.

Sekretariatet formidler også det ugentlige nyhedsbrev Nyt fra Sekretariatet om aktuelle juridiske, økonomiske, politiske og ledelsesmæssige emner. Find de seneste nyhedsbreve her.

Danske Gymnasier, Ny Vestergade 13, stuen, 1471 København
Særligt om den juridiske rådgivning

Den juridiske rådgivning dækker et bredt spektrum af juridiske problemstillinger vedrørende offentlig ledelse og administration, f.eks. inden for personalejura, forvaltnings- og offentligret, elevområdet, forsikringsspørgsmål, uddannelse- og institutionsområdet mv.

Sekretariatet tilstræber en rådgivning af høj kvalitet og afgrænser derfor rådgivningen til emner, vi har kompetence indenfor. Det er således ikke muligt at få rådgivning indenfor andre specialiserede emner som f.eks. skatteret, entrepriseret, lejeret, konkurrenceret mv. I disse tilfælde henvises til andre myndigheder eller andre rådgivere.

Rådgivningen er fortrolig. Hvis en enkeltsag vurderes at kunne have politiske implikationer eller vurderes at have betydning for hele sektoren, aftales det med den pågældende leder, om problemstillingen skal videregives til bestyrelsen eller andre.

Nyt fra Danske Gymnasier

Danske Gymnasiers sekretariat udsender hver uge ”Nyt fra Danske Gymnasier” med relevante nyheder for de gymnasiale uddannelser, herunder nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet og foreningens kommende kurser og arrangementer.

Digitale krænkelser

“Landsdækkende hjælp til digitale ofre” var et projekt støttet af Rådet for Offerfonden i perioden fra 2017-2019. Projektet uddannede SSP-ansatte, studievejledere, ungevejledere og offerrådgivere med det mål at støtte ofre for digitale krænkelser med specielt fokus på deling af billeder og video uden samtykke. Læs mere om:

  • Hvad er digitale krænkelser?
  • Eksempel på undervisning om digitale krænkelser
  • Sådan hjælper du et offer for digitale krænkelser

Gymnasieskolernes klimaalliance

Gymnasieskolernes Klimaalliance er et tværgymnasialt læringsnetværk for bæredygtighed, klima og grøn omstilling. Klimaalliancen er organiseret i en række regionale klynger, som mødes eller idéudveksler virtuelt. Danske Gymnasier fungerer som national koordinator for klyngerne og arrangerer løbende forskellige inspirations- og/eller videndelingsaktiviteter som fx webinarer, konferencer og lignende.