Rådgivning, skoledrift og nyt fra SEKRETARIATET

For medlemsskoler

Danske Gymnasier tilbyder medlemsskolerne rådrigning og sparring inden for juridiske, økonomiske, politiske og ledelsesmæssige emner, der er centrale for at lede og udvikle gymnasier af høj kvalitet og faglighed.

Rådgivning

Sekretariatet tilbyder juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning og sparring til vurdering og håndtering af konkrete udfordringer, overvejelser og eksekvering af ledelsesbeslutninger eller lokal formulering af retningslinjer og politikker.

Du kan som leder eller administrativ medarbejder på en medlemsskole eller via skolens administrative fællesskab kontakte sekretariatet via mail eller telefon.

Direkte henvendelse kan med fordel ske pr. mail, der besvares så hurtigt som muligt. Personidentificerbare oplysninger i spørgsmål om elever og personale bedes anonymiseret i henvendelsen. Vi bruger kun dine personoplysninger i mailen til at besvare din henvendelse. Der er åbent for telefoner mellem kl. 9.00 og 15.00.

I komplekse eller mere politiske tilfælde tilbyder sekretariatets medarbejdere at deltage i møder eller yder bistand ved forhandlinger.

Al sagsbehandling, administration og beslutning foregår på institutionerne og i de administrative fællesskaber på institutionslederens ansvar. Vi rådgiver på det foreliggende af institutionen oplyste grundlag og har således ingen arkivering af dokumenter vedrørende skolernes sager og ingen beslutningskompetence i forhold til institutionsledernes handlinger.

Sekretariatet formidler derudover ugentlig relevant nyt om juridiske, økonomiske, politiske og ledelsesmæssige emner i Nyt fra Sekretariatet, på Skoledrift her på hjemmesiden eller på temamøder, seminarer, kurser, konferencer mv.

Danske Gymnasier, Ny Vestergade 13

Særligt om den juridiske rådgivning

Den juridiske rådgivning dækker et bredt spektrum af retlige problemstillinger vedrørende offentlig ledelse og administration. Det er især emner som personalejura, aftaleret, erstatning- og forsikringsret, forvaltnings- og offentligret, lovgivning indenfor uddannelse- og institutionsområdet, forskelsbehandling og familieret.

Sekretariatets tilstræber en rådgivning af høj kvalitet og afgrænser derfor rådgivningen til emner, vi har kompetence indenfor. Det er således ikke muligt at rådgive indenfor meget specialiserede emner som f.eks. skatteret, entrepriseret, lejeret, konkurrenceret, ophavsret, persondataret mv. I disse tilfælde henvises til andre myndigheder eller andre rådgivere.

Rådgivningen er som udgangspunkt fortrolig især i spørgsmål om ledelse, personale og økonomi. Når en enkeltsag vurderes at kunne have politiske implikationer eller vurderes at have betydning for hele sektoren, aftales det med den pågældende leder, at problemstillingen bringes videre til bestyrelsen.

Skoledrift indeholder relevant information til skolerne om deres varetagelse af opgaver af driftsmæssig karakter.

Find de nyeste udgaver af “Nyt fra Sekretariatet” med nyt fra foreningen, kurser og arrangementer mv.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for råd og vejledning. Klik på “Find medarbejder” og kontakt en medarbejder direkte, eller ring til sekretariatets hovednummer på tlf.: 3318 8260 for at blive hjulpet videre.