Rådgivning, skoledrift og nyt fra SEKRETARIATET

For medlemsskoler

Danske Gymnasier tilbyder medlemsskolerne rådrigning og sparring inden for juridiske, økonomiske, politiske og ledelsesmæssige emner, der er centrale for at lede og udvikle gymnasier af høj kvalitet og faglighed.

Rådgivning

Sekretariatet tilbyder juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning til medlemsskolerne om håndtering af konkrete problemstillinger.

Har du som leder eller administrativ medarbejder på en medlemsskole behov for rådgivning, kan du kontakte sekretariatet via mail eller telefon.

Henvendelser modtages gerne skriftligt og besvares så hurtigt som muligt. Ved skriftlig henvendelse bedes personidentificerbare oplysninger om f.eks. elever og personale anonymiseres. Vi bruger kun dine egne personoplysninger i mailen til at besvare din henvendelse.

Der er herudover åbent for telefoner mellem kl. 9.00 og 15.00. Er vi optaget på telefonen, så send gerne en mail.

Vores rådgivning har til formål at hjælpe institutionerne med at beslutte de videre skridt i en sag. Sekretariatet har således ingen beslutningskompetence i de konkrete sager, som afgøres af institutionen på eget ansvar.

Sekretariatets rådgivning sker på baggrund af de oplysninger, som institutionen videregiver. Efter endt rådgivning slettes de dokumenter, der måtte være modtaget i en sag. Vi opbevarer og journaliserer således ikke dokumenter, som skolen har fremsendt.

Sekretariatet formidler også det ugentlige nyhedsbrev Nyt fra Sekretariatet om aktuelle juridiske, økonomiske, politiske og ledelsesmæssige emner. Find de seneste nyhedsbreve her.

Danske Gymnasier, Ny Vestergade 13

Særligt om den juridiske rådgivning

Den juridiske rådgivning dækker et bredt spektrum af juridiske problemstillinger vedrørende offentlig ledelse og administration, f.eks. inden for personalejura, forvaltnings- og offentligret, elevområdet, forsikringsspørgsmål, uddannelse- og institutionsområdet mv.

Sekretariatet tilstræber en rådgivning af høj kvalitet og afgrænser derfor rådgivningen til emner, vi har kompetence indenfor. Det er således ikke muligt at få rådgivning indenfor andre specialiserede emner som f.eks. skatteret, entrepriseret, lejeret, konkurrenceret mv. I disse tilfælde henvises til andre myndigheder eller andre rådgivere.

Rådgivningen er fortrolig. Hvis en enkeltsag vurderes at kunne have politiske implikationer eller vurderes at have betydning for hele sektoren, aftales det med den pågældende leder, om problemstillingen skal videregives til bestyrelsen eller andre.

Skoledrift indeholder relevant information til skolerne om deres varetagelse af opgaver af driftsmæssig karakter.

Find de nyeste udgaver af “Nyt fra Sekretariatet” med nyt fra foreningen, kurser og arrangementer mv.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for råd og vejledning. Klik på “Find medarbejder” og kontakt en medarbejder direkte, eller ring til sekretariatets hovednummer på tlf.: 3318 8260 for at blive hjulpet videre.