Nyhedsbrev

6. oktober 2021

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

I den ophedede debat om, hvorvidt vi i Danmark skal indføre en ensartet 18-års grænse for salg af alkohol i detailhandlen, har politikerne gang på gang forsøgt at knibe sig uden om at lovgive på området. De forsøger i stedet at tørre ansvaret for unges alkoholindtag af på ungdomsuddannelsernes ledelser.

På en konference i slutningen af august, som var arrangeret af en række elevorganisationer og ungdomspartier, fremførte Martin Geertsen (V) fx et synspunkt, der desværre er udbredt på Christiansborg: Det er ikke politikernes bord at lovgive om nye og skrappere aldersgrænser for salg af alkohol. Skal eleverne være mindre fulde til gymnasiefesterne, må rektorerne tage ansvaret på sig og drive forandringen igennem.

Men de seneste uger har vist os, hvad der sker, når man fra politisk side skubber ansvaret over til den enkelte skole. Flere gymnasier har måttet en tur i mediemaskinen, fordi de havde besluttet at alkoholteste eleverne. På Gladsaxe Gymnasium indførte rektor alkoholtest af synligt berusede elever ved indgangen til gymnasiets første fest i halvandet år. Adgangskravet var en promille under 0,5.

Gymnasiets initiativ understøttes af undersøgelser, som viser, at over halvdelen af alle unge har følt sig presset til at drikke mere, end de har lyst til. Det kan vi som samfund ikke sidde overhørig, og på gymnasierne vil vi meget gerne bidrage til at få skabt en ansvarlig alkoholkultur.

Men gymnasiernes nye og skrappere alkoholregler bliver udstillet som et overgreb på eleverne, og det viser meget tydeligt, hvorfor der er brug for politiske retningslinjer og en fælles indsats.

Det er næppe realistisk at forvente, at rektorerne vil fortsætte med at kaste sig hovedkulds ud i shitstorm efter shitstorm for at rette op på danske unges kedelige europarekord i druk – og da slet ikke, når de undermineres af politikere, som i jagten på unge stemmer ved kommunalvalget undsiger gymnasiernes alkoholpolitik, sådan som det skete i Gladsaxe, hvor et lokalt byrådsmedlem undsagde tiltaget.

Lad os nu få en lovgivning, der forbyder salg af alle former for alkohol til unge under 18 år i detailhandlen. Vi kan ikke skabe den nødvendige kulturændring uden.

Indlægger blev bragt i Berlingske