UDDANNELSE SKABER SAMFUND

Gymnasiet åbner unges øjne for verden. Og døren til en verden af muligheder.

Danske Gymnasier vil forme fremtidens samfund ved at give gymnasierne gode rammer til at danne og uddanne unge. Det er et mål for Danske Gymnasier, at uddannelse betragtes som en investering i fremtiden, både for den enkelte og for samfundet.

DG mener

Danske Gymnasier formulerer løbende politikpapirer, afgiver høringssvar og udgiver publikationer. Læs det hele her.

Gymnasiet i tal

Få overblik over Danmarks ungdomsuddannelser, og find viden om gymnasiernes økonomi, studenters overgang til videre uddannelse og meget mere.

Find gymnasier

Se et kort over Danske Gymnasiers medlemsskoler, søg regionsvis eller efter stx- og/eller hf-udbydere.

Studenterne gennem livet

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet.

Læs mere
2. marts 2023 - 3. marts 2023
Ingen arrangementer fundet!
Services
Vi hjælper gymnasier
med at være deres bedste

Bestyrelsen og sekretariatet arbejder hver dag for at varetage gymnasiernes interesser ved at samarbejde med den brede uddannelsessektor, opnå indflydelse på politiske processer og indgå i en tæt dialog med Børne- og Undervisningsministeriet.

Som medlem tilbydes det enkelte gymnasium en juridisk rådgivning, der dækker et bredt spektrum af retlige problemstillinger vedrørende offentlig ledelse og administration. Det er især emner som personalejura, aftaleret, erstatning- og forsikringsret samt forvaltnings- og offentligret.

Danske Gymnasier afholder hvert år både Årsmøde og Ledelsestræf og tilbyder derudover ledelsesudviklingskurser i et samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

Gymnasiejob.dk
Jobportalen for gymnasier

Som er medlem af foreningerne: 

Danske Gymnasier, Danske HF & VUC 

og Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Danske Gymnasier er en forening for de almengymnasiale uddannelser, stx og toårig hf. Foreningen rådgiver gymnasierne og varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser.