Nyhedsbrev

Om Danske Gymnasier

Danske Gymnasier er en skoleforening for de almengymnasiale uddannelser, stx og toårig hf. Foreningen rådgiver medlemsskolerne inden for bl.a. personalejura og økonomi og varetager sektorens interesser over for lovgivere, myndigheder og øvrige interessenter.

Målet er at sikre de almengymnasiale uddannelser de bedst mulige strukturelle og økonomiske rammevilkår for at skabe uddannelser af høj kvalitet samt at bidrage til udvikling af uddannelserne.

Danske Gymnasier understøtter endvidere gymnasieskolernes drift på en række centrale områder inden for personalejura, økonomi og HR.

Bestyrelsen sætter rammerne for foreningens arbejde, som primært udføres af formanden og sekretariatet.

Danske Gymnasier, Ny Vestergade 13, stuen, 1471 København

Bestyrelsen

Formand

Maja Bødtcher-Hansen

Frederiksberg Gymnasium
Falkoner Plads 2
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3832 0410

E-mail: mbh@frederiksberggymnasium.dk

Næstformand (Vest)

Jeppe Kragelund

Mulernes Legatskole
Gillestedvej 11
5240 Odense NØ

Tlf.: 6610 2642

E-mail: je@mulerne-gym.dk

Næstformand (Øst)

Jakob Stubgaard

Vordingborg Gymnasium & HF
Chr Richardtsvej 45
4760 Vordingborg

Tlf.: 2912 5566

E-mail: jst@vordingborg-gym.dk

Regionsmedlem Nordjylland

Anna Amby Frejbæk

Støvring Gymnasium
Mastrupvej 77
9530 Støvring

Tlf.: 3011 2966

E-mail: af@sgy.dk

Regionsmedlem Midtjylland

Bo Larsen

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig

Tlf.: 2548 7102

E-mail: bl@lemvig-gym.dk

Regionsmedlem Midtjylland

Momme Mailund

Herning Gymnasium
H P Hansens Vej 8
7400 Herning

Tlf.: 9722 1066

E-mail: mm@herning-gym.dk

Regionsmedlem Syddanmark

Susan Mose

Sct. Knuds Gymnasium
Læssøegade 154
5230 Odense M

Tlf.: 6311 5660

E-mail: SU@sctknud-gym.dk

Regionsmedlem Syddanmark

Hanne Hautop

Rosborg Gymnasium
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Tlf.: 2777 1300

E-mail: ha@rosborg-gym.dk

Regionsmedlem Hovedstaden

Thomas Hyldal

Gefion Gymnasium
Øster Voldgave 10
1350 København K

Tlf.: 3396 4141

E-mail: tho@gefion-gym.dk

Regionsmedlem Hovedstaden

Niels Hjølund Pedersen

Nærum Gymnasium
Nærum Hovedgade 30
2850 Nærum

Tlf.: 4511 4511

E-mail: nieped@nagadm.dk

Regionsmedlem Sjælland

Steffen Møllegaard Iversen

Køge Gymnasium
Gymnasievej 4
4600 Køge

Tlf.: 56 65 27 23

E-mail: Kgsmi@kggym.dk

Sekretariatet

Direktør

Jenny Bøving Arendt

Arbejder med ledelse, foreningens økonomi, politik- og strategiudvikling og politisk interessevaretagelse på tværs af aktuelle dagsordener i gymnasiesektoren, herunder især digitalisering, elevfordeling og overenskomstforhold.

Dir. tel.: 3318 8263

Mobil: 2043 0107

E-mail: jba@danskegymnasier.dk

Vicedirektør

Louise Bülow

Arbejder med faglig ledelse, politik- og strategiudvikling og politisk interessevaretagelse inden en række områder, herunder taxametersystem, institutionslovgivning, adgangskrav og digital teknologi.

Dir. tel.: 3318 8265

Mobil: 2621 2199

E-mail: lob@danskegymnasier.dk

Direktionssekretær

Karina Vittarp Gøling

Arbejder med administrations-, løn- og økonomiopgaver i forhold til sekretariatets daglige drift samt foreningens medlems- og kursusadministration Derudover sidder Karina med mødeplanlægning for formanden og direktøren.

Dir. tel.: 3318 8261

Mobil: 2613 5353

E-mail: kvi@danskegymnasier.dk

Kommunikationskonsulent

Birgitte Vestermark

Arbejder med presse og kommunikation om foreningens prioriterede dagsordener og aktuelle problemstillinger i gymnasiesektoren, samt rådgiver skolerne i forbindelse med pressehenvendelser. Faciliterer også videndeling mellem gymnasierne på Klimaalliancens hjemmesiden.

Dir. tel.: 3318 8264

Mobil: 9395 9864

E-mail: biv@danskegymnasier.dk

Politisk chefkonsulent

Camilla Huniche

Arbejder med politik- og strategiudvikling og politisk interessevaretagelse på tværs af aktuelle dagsordener i gymnasiesektoren, herunder især elevfordeling, kapacitetsstyring, trivsel, vejledning og hf-uddannelsen.

Dir. tel.: 3318 8268

Mobil: 6022 7622

E-mail: chc@danskegymnasier.dk

Juridisk konsulent

Christina Dyhr

Arbejder med juridisk rådgivning primært på det personalejuridiske område. Rådgiver herudover i elevsager, om generel forvaltningsret samt om driftsrettede spørgsmål.

Dir. tel.: 3318 8266

E-mail: cdy@danskegymnasier.dk

Juridisk konsulent

Christina Kirkegaard Thalund

Arbejder med juridisk rådgivning indenfor personalejura, elevsager og statens selvforsikring samt med juridisk/politisk interessevaretagelse i forhold til institutionslovgivningen, regler om arbejdstid, pædagogikum m.v.

Dir. tel.: 3318 8275

E-mail: ckt@danskegymnasier.dk

Uddannelses- og databeskyttelseskonsulent

Jonas Makram Benzarti

Arbejder med uddannelsens indhold og databeskyttelse, herunder eksamen, censur, tilsyn og fagenes indhold. Herudover rådgiver Jonas om uddannelsens indhold, informationssikkerhed og GDPR.

Dir. tel.: 3318 8267

Mobil: 2869 4849

E-mail: jmb@danskegymnasier.dk

Analyse- og digitaliseringskonsulent

Mathias Baumann

Arbejder med analyser (fx uddannelsesstatistik og medlemsundersøgelser) og digital teknologi på gymnasiet samt med kurser, ledelsesudvikling og ophavsret.

Dir. tel.: 3318 8269

Mobil: 2086 8260

E-mail: mba@danskegymnasier.dk

Økonomisk konsulent

Nina Maria Andreasen

Arbejder med politisk interessevaretagelse og rådgivning indenfor økonomi og arbejdstid, herunder taxametersystemet, finansloven, drift, årsnorm, tidsregistrering og OK24. Nina er også projektleder for Gymnasieskolernes Klimaalliance.

Dir. tel.: 3318 8274

Mobil: 6024 1683

E-mail: nmp@danskegymnasier.dk

Studentermedhjælper

Sigurd Viktor Bjerager

Arbejder med medlemsundersøgelser, kursusevalueringer, analyser og opdatering af tal på gymnasieområdet samt andre forefaldende opgaver, der understøtter sekretariatets arbejde

Dir. tel.: 3318 8271

Mobil: 5337 7160

E-mail: svb@danskegymnasier.dk

Danske Gymnasiers 2025-strategi

Danske Gymnasier vil forme fremtidens samfund ved at give gymnasierne gode rammer til at danne og uddanne unge.

Download 2025-strategi

Foreningens vedtægter

Download vedtægter

Udvalg og arbejdsgrupper

Se udvalg og arbejdsgrupper