Overblik og indsigt i de danske gymnasier

Gymnasiet i tal

Danske Gymnasier udkommer løbende med kvantitative opgørelser og indsigter i den danske gymnasieskole, som du kan finde her.

Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig

Læs mere

Demografi

Den demografiske udvikling i de kommende år udfordrer gymnasierne. Frem mod 2030 falder andelen af unge i gymnasiealderen med op mod 15 pct. i flere

Læs mere

Besparelser

Omprioriteringsbidraget har siden 2016 pålagt alle uddannelsesinstitutioner at spare to pct. af budgettet sammenlignet med året før. Hidtil har gymnasierne i vidt omfang forsøgt at

Læs mere

Fuldførelse og karakterer

Generelt er de almengymnasiale ungdomsuddannelser kendetegnet ved en høj fuldførelsesprocent, både set i forhold til andre ungdomsuddannelser og i forhold til videregående uddannelser. Fuldførelsesprocenten lå

Læs mere

Skolestørrelser og elevbestand

Skolestørrelse Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget. Der

Læs mere