Overblik og indsigt i de danske gymnasier

Gymnasiet i tal

Danske Gymnasier udkommer løbende med kvantitative opgørelser og indsigter i den danske gymnasieskole, som du kan finde her.

Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig

Læs mere

Status på gymnasiernes økonomi

Danske Gymnasier har i april 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor foreningens medlemmer er blevet spurgt til deres økonomiske situation. 115 af 162 medlemsinstitutioner har deltaget

Læs mere

Studenterne gennem livet

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet. Af de 94 pct. af

Læs mere

Demografi

Den demografiske udvikling i de kommende år udfordrer gymnasierne. Frem mod 2030 falder andelen af unge i gymnasiealderen med op mod 15 pct. i flere

Læs mere

Fuldførelse og karakterer

Generelt er de almengymnasiale ungdomsuddannelser kendetegnet ved en høj fuldførelsesprocent, både set i forhold til andre ungdomsuddannelser og i forhold til videregående uddannelser. Fuldførelsesprocenten lå

Læs mere

Skolestørrelser og elevbestand

Skolestørrelse Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget. Der

Læs mere