Nyhedsbrev

28. februar 2018

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, ser gode redskaber blandt regeringens forslag om at undgå gymnasier med en alt for stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Men at alle gymnasier skal kunne være profilgymnasier, er ikke et af dem.

Regeringens planer om bl.a. at give fordelingsudvalgene pligt til at iværksætte tiltag, hvis der er udsigt til, at man blandt ansøgerne til et gymnasium får over 50 pct. unge med udenlandsk herkomst, møder velvilje hos Danske Gymnasier.

– Regeringens hensigt er fin. Gymnasier skal være blandede og afspejle den by, de ligger i. Det er et kollektivt ansvar at undgå skoler med en meget skæv elevfordeling. Det er derfor fornuftigt, at fordelingsudvalgene skal sætte tiltag i værk, hvis en bestemt grænse overskrides på et gymnasium. Det støtter vi, siger formand Birgitte Vedersø.

Ifølge ministeriet var der ved optaget i 1.g. i 2016 fire gymnasier og to hf-uddannelsessteder, hvor andelen af optagne elever med udenlandsk herkomst oversteg 50 pct. Forudsætningen for at iværksætte tiltag skal dog begrundes i, at der i denne situation vil være faglige og pædagogiske udfordringer på institutionen.

  

Dygtigste støvsuges ud af markedet

Men velviljen hos Danske Gymnasier stopper, når regeringen foreslår, at alle gymnasier skal kunne oprette særlige profiler og optage op til 25 pct. af eleverne efter en ansøgning, som er baseret på kriterier, gymnasiet selv vælger.

– Jeg meget bekymret for, at alle skoler skal kunne være profilgymnasier. Vi risikerer, at de 25 pct. dygtigste bliver støvsuget ud af markedet, hvorefter resten skal fordeles. Det bliver ikke kønt. Det er en favorisering af de overansøgte skoler, som har mange ansøgere at vælge mellem, og det går stik imod intentionen i de øvrige dele af forslaget fra regeringen – det vil så være et skridt frem og et tilbage, siger Birgitte Vedersø.

  

Øvrige forslag

Blandt regeringens forslag er desuden:

  • Et gymnasium kan kræve, at fordelingsudvalget fastsætter regler om en bedre fordeling af elever, hvis andelen af ansøgere til gymnasiet med udenlandsk herkomst overstiger gennemsnittet i fordelingsudvalgets område plus fem pct.point (dog minimum 20 pct.). Undervisningsministeriet anslår, at dette i dag gør sig gældende for to hf-uddannelsessteder og 16 stx-gymnasier og berører halvdelen af landets fordelingsudvalg. Fastsættelse af lokale regler forudsætter dog, at gymnasierne kan dokumentere, at sammensætningen af elever medfører faglige og pædagogiske udfordringer.
  • Fordelingsudvalgene får mulighed for at beslutte, at institutioner i området, som oplever faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen, i en begrænset årrække kan optage op til 50 pct. af eleverne efter kriterier, som institutionen fastsætter. Det kan f.eks. være kriterier med udgangspunkt i elevernes faglige resultater, bopæl, talesprog eller andet, forudsat at der er den tilstrækkelige sammenhæng mellem de pædagogiske og faglige udfordringer, som skal løses.

  

Læs mere på uvm.dk