Nyhedsbrev

20. februar 2018

Grindsted Gymnasium & HF er en del af Campus Grindsted, og rektor Gitte Vest Barkholt deler lærere og laver fælles markedsføring med naboen, som er Erhvervsgymnasiet Grindsted.

Campus – navnet smager for nogle nok lidt af amerikanske universitetsmiljøer, men kan i en dansk sammenhæng indeholde alt fra grundskole til universitet. Og der er mindst ligeså mange modeller for en campus, som der er kommuner i Kongeriget.

I Grindsted er de ni institutioner med tilhørende uddannelser for de flestes vedkommende placeret i samme gade, Tinghusgade, og organiseret i en forening med bestyrelse, repræsentantskab og generalforsamling. Og tilbuddene om uddannelser spænder fra produktionsskole over erhvervsuddannelser til gymnasiale uddannelser.

Rektor Gitte Vest Barkholt fra Grindsted Gymnasium & HF, der desuden er næstformand for foreningen, har til daglig mest berøring med Erhvervsgymnasiet Grindsted. Her har man ydermere indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at man af hensyn til elevernes uddannelsesmuligheder, kan deles om lærere.

  

Kampen for de 12 km

Men relationen til erhvervsgymnasiet har et andet og måske vigtigere sigte, fortæller rektoren:

– Det er primært et samarbejde, som skal gøre Grindsted til en attraktiv uddannelsesby. Grindsted er den største by i Billund kommune, og det er her, uddannelsesinstitutionerne er, så det gælder om at få eleverne fra Billund til at køre 12 km til Grindsted fremfor 30 km østpå mod Vejle. Der er flere cafeer i Vejle, men der findes også elever, der bliver trætte af den lange tur i bussen om morgenen. Her har vi en stor opgave, siger Gitte Vest Barkholt.

Det almene gymnasium og erhvervsgymnasiet slås derfor ikke med hinanden om eleverne. De kæmper ifølge rektoren for, at eleverne skal komme til Grindsted for at ”få et tilbud, de kan se sig selv i”. Og derfor har de to skoler også overvejet, om de til næste år skal gennemføre fælles markedsføring med netop det budskab.

  

Fleksibilitet med lærere

Konkret indebærer de to skolers samarbejde, at man har lærere, der arbejder på tværs.

– For tiden mangler vi en psykologilærer, så vi låner en psykologilærer fra erhvervsgymnasiet, der læser timerne herovre. Vi har også i flere år haft en fysiklærer, der dækker fysik A på htx. Og hvis vi har elever, der ønsker fysik A som valgfag kan de få det på htx på erhvervsgymnasiet. Og man hjælper hinanden, hvis der er lærere, der ikke kan få timer nok, forklarer Gitte Vest Barkholt. Det er også relativt smertefrit at flytte en elev, der måske har valgt forkert uddannelse. Ja, faktisk er det ifølge rektoren kun uddannelsernes bekendtgørelser, som sætter grænser for de tværgående aktiviteter.

  

Tanker om fremtiden

Men når man nu samarbejder så tæt, hvorfor så ikke gå hele vejen og fusionere? Spørgsmålet har fra tid til anden været diskuteret, men ifølge Gitte Vest Barkholt er man et sted, hvor fordelene endnu ikke opvejer ulemperne. Ulemper, som bl.a. er faldende grundtilskud og bøvlet med at tilpasse medarbejder- og ledelsesforhold. Og endnu er der heller ingen alarmklokker, der fortæller om voldsomt faldende elevtal og andre faktorer, som kunne afstedkomme konkrete drøftelser om en fusion.
Man fortsætter altså et ”velfungerende samarbejde”, som skolerne gerne fortæller andre om:

– Man kan ikke eksportere vores model for en campus til en anden by. Den er unik for Grindsted. Men tankerne bag den og erfaringerne kan bruges, siger Gitte Vest Barkholt.