Nyhedsbrev

31. oktober 2018

Nye studerende på videregående uddannelser mener sig godt klædt på til at samarbejde, viser ny undersøgelse fra EVA. De har det sværere med en almen kompetence som studieteknik. Samarbejdsevnen bliver vigtigere og vigtigere, understreger formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier.

Studerende, som påbegyndte en videregående uddannelse i 2017, peger i en ny undersøgelse fra Evalueringsinstituttet EVA på, at de er gode til at samarbejde og arbejde tværfagligt.

Studieteknik, selvstudie og studieplanlægning er omvendt blandt de færdigheder, de studerende vurderer, de er dårligst til. Undersøgelsen omhandler de såkaldt almene studiekompetencer, altså kompetencer, som er vigtige for alle uanset uddannelse.

  

Afgørende for fremtiden

Det at have nogle gode almene studiekompetencer er ifølge EVA også vigtige ingredienser i et godt studieliv.

– Det er vigtigt, at man ikke tager disse færdigheder for givet. Det er noget, de studerende skal tilegne sig på lige fod med andre kompetencer, siger chefkonsulent Dina Celia Madsen, EVA.

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, glæder sig over, at studenterne har tilegnet sig gode evner for samarbejde.

– Det almene gymnasium har gennem de senere år skærpet sit fokus på at klæde eleverne på med gode samarbejdsevner. Derfor er det glædeligt, at de studerende oplever, at de kan bruge det, de har lært i gymnasiet – eksempelvis fra de gruppearbejder, de har deltaget i. Samarbejdsevnen er også en af de kompetencer, som World Economic Forum peger på, bliver altafgørende for fremtidens unge. Så det er noget, vi også fremover vil have et godt øje til. Gymnasiet har også en god tradition for tværfagligt samarbejde, og selvom det er blevet sværere med gymnasiereformen, så er det noget, vi også har fokus på, siger hun.

  

Fra elev til studerende

Studieteknik, selvstudie og studieplanlægning er de kompetencer, de studerende vurderer lavest. Birgitte Vedersø forklarer dette med, at hverdagen på eksempelvis et universitet alt andet lige vil se en del anderledes ud end hverdagen på gymnasiet.

– Man går jo fra at være elev til at blive studerende. Men vi kan altid gøre mere for at erindre eleverne om, at kravene ikke bliver mindre på universitetet – tværtimod, siger hun.

Undersøgelsen baserer sig på en analyse af spørgeskemabesvarelser indhentet fra studerende, som påbegyndte en videregående uddannelse i 2017, eksklusive bl.a. udenlandske studerende.

Læs mere på eva.dk

  


Almene studiekompetencer dækker ifølge EVA over kompetencerne til:

  • At afgrænse og præcisere en problemstilling
  • At tilegne sig ny viden på egen hånd
  • At inddrage viden fra andre fag, når der arbejdes med en faglig problemstilling
  • At planlægge sin studietid, så man får lavet tingene til tiden
  • At vurdere relevans og anvendelighed af viden
  • At samarbejde
  • At overskue store mængder af fagligt stof samt at anvende forskellige studieteknikker.