Ugen, der gik 34

 

Kære kolleger

Mens skolerne i Aarhus fortsat er uden elever, kæmper andre skoler med mindre punkthjemsendelser og andre igen med at overholde coronareglerne, når glade gymnasieelever mødes. Velkommen til en afsprittet ugerevy med lidt af hvert på menuen.

Temadag for arbejdsgrupper og udvalg

Mange tak til alle jer, der var med på onsdagens temadag for foreningens arbejdsgrupper og udvalg. Temadagen blev brugt på at kvalificere og videreudvikle det bud på fremtidens gymnasium, som arbejdsgruppen for fagsammensætning har arbejdet med siden sidste efterår. Vi fik også drøftet de nyeste politiske meldinger, herunder ministerens idé (som hun nævnte på rundbordssamtalen hos KL inden ferien) om en ny model for ungdomsuddannelserne, hvor langt størstedelen får en ungdomsuddannelse med både en praktisk dimension og studiekompetence. Det var en meget spændende og givende dag, og arbejdsgruppen for fagsammensætning har fået en masse gode input at arbejde videre med. En stor tak til sekretariatet for en velplanlagt og velgennemført dag. Fremtidens gymnasium bliver også temaet for årsmødet i november, som vi fortsat håber på at kunne afholde.

 

Situationen i Aarhus

Som Dorte har skrevet på konferencen, har Styrelsen for Patientsikkerhed varslet to ugers forlængelse af restriktionerne i Aarhus. Det har fået alle kommunens gymnasier og erhvervsuddannelser til at gå sammen om et åbent brev til Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor de påpeger de store konsekvenser, det har for eleverne, og opfordrer til, at regeringen genovervejer beslutningen.

Nedlukningen i Aarhus begynder også at presse grundforløbet. I forbindelse med, at vi i denne uge afgivet høringssvar på en ændring af bekendtgørelsen om nødundervisning (som giver skolens bestyrelse større råderum ift. at iværksætte nødundervisning) har vi derfor påpeget, at der bør foretages endnu en ændring af bekendtgørelsen, så det bliver muligt at forlænge grundforløbet på de skoler, der har været ramt af nedlukningen. Jeg vil også tage det med på næste møde i følgegruppen.

 

Møde med Ellen Trane Nørby (V)

Som jeg nævnte inden sommerferien, modtog alle undervisningsordførerne i juni vores anbefalinger til opfølgning på institutions- og taxametereftersynene til (fælles institutionslov, omlægning af taxameteret til større andel grundtilskud, mere kapacitetsstyring og bedre muligheder for samlæsning af fag). Jeg er nu på rundtur for at uddybe anbefalingerne, og i mandags mødtes jeg med Ellen Trane Nørby fra Venstre.

Ellen Trane er helt enig i behovet for en fælles institutionslov. Hun ser campusser og mere samlæsning som vejen frem i forhold til at binde faglighederne på de forskellige ungdomsuddannelser bedre sammen og skabe en bred geografisk uddannelsesdækning. Derudover har hun, ligesom ministeren, en ambition om, at flere unge skal have både studie- og erhvervskompetence. Og med et politisk flertal bag den ambition må det selvfølgelig indgå i vores drøftelser af fremtidens gymnasium.

 

Møde med Anne Sofie Callesen (RV)

Fredag havde jeg møde med de Radikales ordfører Anne Sofie Callesen, der er meget optaget af at få landet en politisk aftale om elevfordeling og at samtænke denne med taxameter-ændringer. Det bakkede jeg op om. Callesen er desuden optaget af FGU-modellen som et modsvar til den konkurrence mellem ungdomsuddannelserne, som hun også synes er gået for vidt.

 

Statusmøde med ministeriet

Jenny og jeg har holdt statusmøde med Jens Refslund og Trine Frederiksen, hvor vi bl.a. drøftede problemer med censorallokering på SRP. For det første er lærerne blevet brugt meget ujævnt, og det ville under en normal eksamensperiode have betydet en stor belastning af nogle. For det andet er der et problem i de fag, der består af to fagligheder (biotek og geovidenskab), hvor ikke alle lærere har begge fag, men deler undervisningen. Nogle har så fået censuropgaver inden for en del af faget, som de ikke har tilstrækkelig kompetence i.  Vi fik lovning på, at der vil blvie set på dette problem.

Derudover spurgte vi til ministeriets syn på alkoholforbruget blandt eleverne, og de fortalte, at de er i dialog med sundhedsmyndighederne om mulige initiativer for at nedbringe alkoholforbruget på ungdomsuddannelserne.

 

Statusmøde med de private gymnasier

Vi har også holdt halvårligt statusmøde med foreningens private medlemmer. Her drøftede vi især elevfordeling og spørgsmålet om, hvordan de private gymnasier vil blive berørt af en eventuel ny politisk aftale. Vi talte også om den politiske udvikling, taxameter og institutionslov og erfaringer fra coronaperioden.

 

Ensartet 18 års grænse for salg af alkohol i detailhandlen

Alkohol og Samfund har iværksat en fælles indsats for, at der bliver indført en ensartet 18 års-grænse for salg af alkohol i detailhandlen, som Danske Gymnasier og en række andre organisationer deltager i. I den forbindelse bliver der snart bragt en kronik om emnet, som vi er medunderskrivere på.

 

Valg af elevrepræsentanter i fordelingsudvalgene

DGS står over for at vælge, hvem der skal sidde i fordelingsudvalgene. Da de har problemer med deres mailingliste, har vi lovet dem at hjælpe med at videreformidle et brev til elevrådsformændene. Derfor mailer vi brevet til jer og vil bede jer sende det videre til jeres elevrådsformand.

 

DG i medierne

Derudover har jeg talt med Politiken om corona og fravær og om klasseloftet, som DGS mener fortsat bliver overskredet, med Radio Loud om elevhjemsendelser pga. corona og med Information om konkurrencen mellem ungdomsuddannelserne.

 

Luften fra mit åbentstående vindue på kontoret er gået fra Sahara-hede til regnvejsbehagelig kølighed, men eleverne lyder lige så overstrømmende glade i regnen, som de gjorde i hedebølgen. Man skulle tro, at de gik og glædede sig til en introfest på skolen i aften. Det gør de så ikke…

Inden regnen kommer alt for godt i gang vil jeg ønske jer alle en god og stadig sommerlig weekend.

Birgitte