Nyhedsbrev

Udvalget for pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er, at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til Danske Gymnasiers arbejde med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Medlemmer:

  • Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium (Formand)
  • Kasper Rolskov vicerektor på Aurehøj Gymnasium (Region Hovedstaden)
  • Elisabeth Lollike Ørsted, vicerektor på Vestskoven Gymnasium (Region Hovedstaden)
  • Allan Bohnstedt, pædagogisk leder på Risskov Gymnasium (Region Midtjylland)
  • Robert McCluskey, vicerektor på Th. Langs HF & VUC (Region Midtjylland)
  • Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium (Region Nordjylland)
  • Jeppe Bregenov-Pedersen, vicerektor på Nordfyns Gymnasium (Region Syddanmark)
  • Malene Samsø Nielsen, uddannelsesleder på Alssundgymnasiet Sønderborg (Region Syddanmark)
     

Udvalgets kontaktperson fra sekretariatet er Jonas Makram Benzarti 

Udvalgets kontaktperson fra bestyrelsen er Jeppe Kragelund, Alssundgymnasiet Sønderborg