Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for sprog

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Medlemmer:

  • Bo Larsen, rektor på Lemvig Gymnasium (formand)
  • Momme Mailund, rektor på Herning Gymnasium
  • Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole
  • Lars Roesen, rektor på Ringkjøbing Gymnasium
  • Anne Bisgaard Vase, rektor på Odder Gymnasium
  • Malene Samsø Nielsen, vicerektor på Alssundgymnasiet Sønderborg

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Jonas Makram Benzarti og Birgitte Vestermark