Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for sprog

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Medlemmer:

  • Bo Larsen, rektor på Lemvig Gymnasium (formand)
  • Momme Mailund, Rektor på Herning Gymnasium
  • Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole
  • Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium
  • Elsebeth Gabel Austin, rektor på Hjørring Gymnasium STX & HF
  • Lars Roesen, rektor på Ringkjøbing Gymnasium
  • Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Jens Refslund Poulsen