Nyhedsbrev

Pædagogisk arbejdsgruppe

Bestyrelsen har nedsat pædagogisk arbejdsgruppe med henblik på at styrke forståelsen af, hvordan de almengymnasiale uddannelser arbejder med almendannelse. Arbejdsgruppen opgave er bl.a. at eksemplificere, hvordan ledelsen udlever og praktiserer almendannelse på skolerne, og bidrage til, hvordan lærere og elever kan aktualisere almendannelse i og på tværs af fagene.

Udvalget består af 8-12 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er en-to pladser pr. region samt to pladser til PL.

Medlemmer:

  • Søren Hindsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium & HF (formand)
  • Henrik Boberg Bæch, rektor på Espergærde Gymnasium og HF
  • Flemming Steen Jensen, rektor på Horsens Statsskole
  • Mette Kynemund, rektor på Virum Gymnasium
  • Anders Krogsøe, rektor på Frederiksborg Gymnasium
  • Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium – STX & HF
  • Lars Amdisen Bossen, rektor på Vejen Gymnasium og HF
  • Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium
  • Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium
  • Susanne Dybdahl, uddannelsesleder på Grenaa Gymnasium

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Camilla Huniche