Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening.

Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og udvalgets opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med ledelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Medlemmer:

  • Jeppe Kragelund, rektor på Alssundgymnasiet Sønderborg (Formand)
  • Kasper Rolskov, vicerektor på Aurehøj Gymnasium
  • Elisabeth Lollike Ørsted, vicerektor på Vestskoven Gymnasium
  • Marianne Munch Svendsen , Gymnasieskolernes Lederforening (rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus)
  • Lars Korslund Nielsen, Gymnasieskolernes Lederforening (uddannelsesleder på Hasseris Gymnasium)
  • Anton Svendsen, Gymnasiernes Bestyrelsesforening (bestyrelsesformand ved Køge Gymnasium)
  • Lars Wonsild, Gymnasiernes Bestyrelsesforening (Sekretariat)

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Mathias Baumann