Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for STX-reformen

Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er en plads pr. region samt to pladser til PL.

Medlemmer:

  • Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium (formand)
  • Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole
  • Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium
  • Niels Hjølund Pedersen, rektor på Nærum Gymnasium
  • Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium – STX & HF
  • Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Peter Bech Sørensen