Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for censorudligning

Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for censorudligning består af ledere og administrative medarbejder fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligning.

Medlemmer:

  • Mette Stentoft, sekretær på Stenhus Gymnasium og HF
  • Jeppe Bergstedt, administrations- og økonomichef på Sct. Knuds Gymnasium
  • Svend F. Sørensen, inspektor på Støvring Gymnasium
  • Katja Elm, økonomi- og administrationschef på Roskilde Gymnasium
  • Susanne Jensen Bredal, adm.- og økonomichef på VUC Vest
  • Jeppe Bregenov-Pedersen, vicerektor på Nordfyns Gymnasium

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Jens Refslund Poulsen

Formål

Formålet med udvalgets arbejde er at udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligningsordningen, som Gymnasiefællesskabet i Roskilde administrerer og drifter på vegne af 175 institutioner og tre lederforeninger.

Ordningen er en kollektiv løsning, der skal hvile i sig selv. Kun omkostninger, der er udført i overensstemmelse med ministeriets censurregler og som samtidig er omfattet af de aftalte principper, kan medtages i afregningen. Principperne for ordningen er godkendt af lederforeningen.

Opgaver

Censorudlignings-arbejdsgruppens arbejde består i løbende via mail og på de 1-3 årlige møder hos Gymnasiefællesskabet i Roskilde at:
udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligning, herunder sikre klare retningslinjer for, hvad der tæller med og ikke tæller med i udligningen kvalitetssikre/godkende arbejdsbeskrivelser og systemhåndtering

Udvalgets sammensætning

Arbejdsgruppen består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler og en repræsentant fra Danske Gymnasiers sekretariat. Arbejdsgruppen er sammensat med en repræsentant fra hver region. Desuden er medlemmer fra både VUC, private gymnasier og offentlige almene gymnasier med forskellige studieadministrative systemer repræsenteret.