Nyhedsbrev

Arbejdsgruppen for matematik

Bestyrelsen har nedsat arbejdsgruppen for at få viden og indsigt i matematikfagets udvikling efter reformen.

Matematikarbejdsgruppens opgave er at bistå arbejdet med udviklingen af matematikundervisningen i det almene gymnasium (stx og hf), så eleverne får et højt fagligt udbytte af undervisningen.

Medlemmer:

  • Jeppe Kragelund, rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg (formand)
  • Birgitte Nielsen, uddannelseschef, Kalundborg Gymnasium
  • Thomas Frommelt, vicerektor, Greve Gymnasium
  • Peter Ditlev Olsen, rektor, Rødovre Gymnasium
  • Bo Hove, uddannelseschef, Thisted Gymnasium – STX & HF
  • Tom Jensen, vicerektor, Kolding Gymnasium
  • Eva Katballe, uddannelsesleder, Midtfyn Gymnasium
  • Claus Jungersen, vicerektor, Rønde Gymnasium

Arbejdsgruppens kontaktperson fra sekretariatet er Peter Bech Sørensen