Arbejdsgruppe for OK21

Med det formål at følge overenskomstforhandlingerne i 2021 har bestyrelsen nedsat en OK21-arbejdsgruppe. OK21-arbejdsgruppen har til opgave at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger. Arbejdsgruppen følger overenskomstforløbet før, under og efter forhandlingerne og indstiller sine forslag til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen består af 7 medlemmer og ledes af Danske Gymnasiers formand.

Medlemmer:

  • Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium (Formand)
  • Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium
  • Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole
  • Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium
  • Jeppe Kragelund, rektor på Alssundgymnasiet Sønderborg
  • Claus Niller Nielsen, rektor på Roskilde Katedralskole
  • Anders Jensen, vicerektor på Frederiksborg Gymnasium
  • Jeppe Bregenov-Pedersen, vicerektor på Nordfyns Gymnasium

 

Udvalgets kontaktperson fra sekretariatet er Sine Dreyer Skjoldan