Nyhedsbrev

Arbejdsgruppe for OK24

Med det formål at følge overenskomstforhandlingerne i 2024 har bestyrelsen nedsat en OK24-arbejdsgruppe. OK24-arbejdsgruppen har til opgave at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger. Arbejdsgruppen følger overenskomstforløbet før, under og efter forhandlingerne og indstiller sine forslag til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer.

Medlemmer:

  • Henrik Nevers, formand for OK24-arbejdsgruppen samt formand for Danske Gymnasiers bestyrelse og rektor på Roskilde Gymnasium
  • Jeppe Kragelund, medlem af Danske Gymnasiers bestyrelse og rektor på Alssundgymnasiet
  • Thomas Hyldal, medlem af Danske Gymnasiers bestyrelse og rektor på Gefion Gymnasium
  • Jakob Stubgaard, medlem af Danske Gymnasiers bestyrelse og rektor på Vordingborg Gymnasium
  • Jakob Thulesen Dahl, rektor på Skanderborg Gymnasium
  • Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium og hf
  • Jesper Kristensen, vicerektor på Kolding Gymnasium
  • Jeppe Bregenov-Pedersen, medlem af PL-udvalget og vicerektor på Nordfyns Gymnasium

Udvalgets kontaktperson fra sekretariatet er Christina Kirkegaard Thalund