Nyhedsbrev

Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter løbende relevante arbejdsgrupper og i enkelte tilfælde stående udvalg. Både arbejdsgrupper og udvalg består af rektorer og pædagogiske ledere, som bidrager til at udvikle gymnasieskolen og bidrager til bestyrelsens arbejde.

Udvalget for pædagogiske ledere

Udvalget for pædagogiske ledere består af pædagogiske ledere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Udvalget for Pædagogiske Ledere er et permanent udvalg nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Udvalgets formål er at sikre en fortsat udvikling af de pædagogiske lederes arbejdsområde samt bidrage til arbejdet med at udvikle de almengymnasiale ungdomsuddannelser.

Læs mere

Digitaliseringsudvalget

Digitaliseringsudvalget er et permanent udvalg og består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Læs mere

Trivselsarbejdsgruppen

Trivselsarbejdsgruppen er nedsat af bestyrelsen med henblik på at styrke foreningens viden om, holdning til og rolle i debatten om (mis)trivsel blandt den bredere gruppe af unge, som i øjeblikket er underlagt politisk og samfundsmæssig stor bevågenhed.

Læs mere

Arbejdsgruppen for hf

Arbejdsgruppen er nedsat med det formål at sikre, at Danske Gymnasier har en stærk hf-stemme. Arbejdsgruppen skal både have et strategisk, politisk sigte samt følge hf-reformen.

Læs mere

Arbejdsgruppen for naturvidenskab

Arbejdsgruppen bidrager med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Læs mere

Arbejdsgruppen for sprog

Arbejdsgruppens formål er at bidrage med strategier, der imødekommer kommende mangel på sproglærere, fortrinsvis i fagene tysk og fransk.

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtighed

Arbejdsgruppens formål er at implementere Danske Gymnasiers bæredygtighedspolitik.

Læs mere

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling

Arbejdsgruppen for ledelsesudvikling består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lederforening. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er at kvalificere foreningens strategiske arbejde med ledelsesudvikling herunder Danske Gymnasiers kursusudbud.

Læs mere

Arbejdsgruppen for OK24

Bestyrelsen har nedsat OK24 arbejdsgruppen med det formål at følge overenskomstforhandlingerne i 2024. OK24-arbejdsgruppen har til opgave at drøfte ønsker til overenskomstforhandlingerne samt behov for implementeringsinitiativer, når resultatet foreligger. Arbejdsgruppen følger overenskomstforløbet før, under og efter forhandlingerne.

Læs mere

Arbejdsgruppen for censorudligning

Arbejdsgruppen for censorudligning består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde samt kvalificere modeller for censurudligning.

Læs mere