Nyhedsbrev

Publikationer

Her er et overblik over Danske Gymnasiers nyeste udgivelser.
Klik på “(pdf til download)” for udskriftsvenligt format.

Danske Gymnasiers Digitaliseringsstrategi: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers 2025-strategi: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers publikation “Går der virkelig for mange i gymnasiet?”: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers politik for bæredygtighed (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download

Danske Gymnasiers naturvidenskabsstrategi – Naturvidenskab til fremtiden: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers digitaliseringsstrategi – De almengymnasiale uddannelser i den digitale tidsalder: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

IRIS Group og HBS Economics har foretaget en analyse af mismatchet på arbejdsmarkedet for it-uddannede i 2030. Se rapporten her: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

IRIS Group og HBS Economics har foretaget en analyse af mismatch på arbejdsmarkedet i 2030, opgjort på en lang række undergrupper inden for hhv. erhvervsfaglige uddannelser, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Se rapporten her: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Læs om de metodiske valg, der er truffet i forbindelse med analysen i dette metodenotat: (klik for pdf til download).

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget en analyse af studenternes faglighed opdelt på gymnasial baggrund. Du kan finde rapporten her.

Danske Gymnasier har lavet en folder med ideer til brobygning. Du kan downloade folderen her: (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening har sammen publiceret “Folder om almendannelse: Et oplæg til debat og dialog 2020” (klik for pdf til download)

Du kan downloade AE-rapporten “Faglærte studenter klarer sig godt” fra 2019 her.

Danske Gymnasiers inspirationskatalog “Fold verden ud: Rekruttering til gymnasiets sprogfag” (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasier og Danske HF & VUC har sammen publiceret “Festskrift til HF: I anledningen af 50-året for de første hf-studenter” (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers “Pejlemærker for Fremtidens Ungdomsuddannelser” (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)

Danske Gymnasiers publikation “Fremtidens ungdomsuddannelser” (klik for magasinvisning) (klik for pdf til download)