Nyhedsbrev

18. juni 2024

Den politiske aftale om elevfordeling, som blev vedtaget i sommeren 2021, havde til formål at fordele flere elever til udkantsgymnasier og at mindske
polariseringen på en række gymnasier i de større byer. Men til trods for at staten har brugt tæt på 250 mio. kr. lykkedes det i 2023 kun at flytte 351 elever til et gymnasium, de ikke selv havde valgt. Det viser en ny analyse som Danske Gymnasier har udarbejdet på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets egne tal for fordeling og til gang til de gymnasiale uddannelser i elevfordelingsaftalens første leveår.

Pengene er bl.a. gået til at udvikle en ny central fordelingsalgoritme og til at kompensere seks skoler, som i et forsøg på at rette op på en skæv elevsammensætning fik forbud mod at optage elever i skoleåret 2022-23.

Ved fordelingen af de ca. 51.400 ansøgere til de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og toårig hf i 2023 kunne et mindre antal på knap 1.180 elever ikke få opfyldt nogen af deres prioriteter og måtte derfor fordeles til gymnasier, de ikke havde ønsket.

Men på første skoledag mødte kun 351 af de flyttede elever op på det gymnasium, de var blevet tildelt. Det svarer til en
udgift på over 700.000 kr. per vellykket fordelt elev, viser beregninger foretaget af Danske Gymnasier.

Læs hele analysenotatet.