Nyhedsbrev

12. februar 2021

Af Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, og Hanne Leth Andersen, rektor og formand for Danske Universiteters Uddannelsespolitisk udvalg

Ja, det er gennemgribende, når vi foreslår at indbygge fagligt relevante elementer af teknologiforståelse og digitalisering i fagene i gymnasiet, sådan som Danske Gymnasier og Danske Universiteter sammen skrev i Altinget for nylig.

Men det er ikke rigtigt at antage, at det er en øget konkurrencestatsmentalitet og forbrugstænkning, der er baggrunden for vores forslag. Sådan som Jan Maintz skriver i Altinget den 4. februar. 

For det er ikke kun vores arbejdsliv, der bliver forandret af den digitale udvikling. Det digitale har allerede og får stadig større betydning for vores samfund og hele vores liv.

Det sker på en så gennemgribende måde, at vi forsømmer vores pligt som uddannelsesinstitutioner, hvis vi undlader at gøre endnu mere for at hjælpe vores børn og unge med at begå sig i den digitaliserede virkelighed – herunder forholde sig kritisk til konsekvenserne – for at ignorere påvirkningen ville være både naivt og risikofyldt.

Manglende digitale kompetencer kan skabe øget ulighed

Derfor er det heller ikke en nyliberal position, som vi indtager. Det digitale handler om vores livsvilkår og den sociale sammenhængskraft – også ved at kunne gennemskue systemerne og dermed reelt være i stand til at argumentere for andre løsninger.

Vi skal sørge for, at alle har muligheden for at mestre det digitale – naturligvis som værktøj, men i endnu højere grad som et vidende og kritisk tænkende menneske.

Giver vi ikke alle den mulighed, kan det skabe øget ulighed. For digitale kompetencer kan blive den største markør for, hvem der har gode livsmuligheder, og hvem der risikerer at blive koblet af. 

Det handler også om dannelse, om diversitet og om demokrati. Vi har set, hvor let demokratiet kan blive truet af den teknologi og de algoritmer, som vi allerede lever med.

Og globale udfordringer med klima og miljø, hvordan kan vi gøre noget ved dem, hvis ikke kommende generationer har det bedst mulige udgangspunkt for at skabe nye løsninger, herunder digitale?

Det handler om at skabe muligheder

Teknologiforståelse bør være et fag i folkeskolen, og vi ønsker på gymnasier og universiteter at bygge oven på den grundlæggende viden og de færdigheder, som bliver etableret i grundskolen.

Det handler om et sammenhængende uddannelsessystem. Derfor ser vi også meget gerne en sammenhængende politisk vision for, hvordan teknologien bliver en del af hele uddannelsessystemet, fra folkeskole til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Det er ikke en let opgave. Det vil være ressourcekrævende på nationalt plan og også for den enkelte lærer og underviser, som skal tilføje yderligere dimensioner til sit fag.

Men det er nødvendigt, og det handler også om at følge sit fags udvikling i den virkelighed, som vi ikke kan overse. Ikke af hensyn til arbejdsmarkedet, men for at skabe muligheder i livet, for at kunne tage stilling til samfundet og vores fælles fremtid.

Indlægget er offentliggjort i Altinget Uddannelse og Altinget Forskning.