Nyhedsbrev

29. november 2023

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier

Lettelsen er til at tage og føle på rundt om på landets udkantsgymnasiet. Med den netop vedtagne finanslov for 2024 har aftalepartierne valgt at holde hånden under små uddannelsesinstitutioner i yderområderne. 1000 tak for det. Det betyder rigtig meget for de 32 udkantsgymnasier, og det betyder rigtig meget for de mere end 9.000 elever, der tager deres ungdomsuddannelse på et af de små gymnasier i udkanten.

Den ekstra halve million kroner, som disse gymnasier siden 2019 har fået årligt, er afgørende for, at der er råd til et ordentligt udbud af studieretninger og valghold, så eleverne i de mindre byer har samme attraktive uddannelsesmuligheder som elever, der vælger storbygymnasierne. Ved at forlænge den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet frem til 2027 får gymnasierne i de mindre byer lidt ro om økonomien i den kommende periode. Og det er vi glade for. Men der er brug for en permanent løsning på, hvordan det geografisk brede udbud af ungdomsuddannelser bevares. Derfor ser jeg frem til, at regeringen som varslet fremlægger en justering af taxameter- og tilskudssystemet. I Danske Gymnasier står vi klar til at bidrage med løsningsforslag.

Artiklen blev bragt i Avisen Danmark d. 29/11/2023.