Nyhedsbrev

Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

13. maj 2021

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig stx og eud) ligger. Kortet...

Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse

7. februar 2021

Når de almengymnasiale studenter skal vælge uddannelse, vælger særligt stx-studenterne bredt blandt de forskellige muligheder. Stx-studenterne vælger oftere en universitetsbacheloruddannelse end en professionsbachelor, mens hf-studenter omvendt oftere vælger en professionsbacheloruddannelse...

Stx-studenter udgør en hjørnesten i vores velfærdssamfund

19. maj 2020

De almengymnasiale uddannelser (stx og hf) er hovedleverandør af studerende til landets velfærdsuddannelser. 41 pct. af dem, der starter på en velfærdsuddannelse, har et studentereksamensbevis fra stx i bagagen, mens...

Faglærte studenter klarer sig godt

1. april 2020

Nyuddannede faglærte med en studentereksamen klarer sig bedre end nyuddannede faglærte uden studentereksamen målt på beskæftigelse og erhvervsindkomst. Arbejdernes Erhvervsråd (AE) har i 2019 for Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening...

Demografi: Mindre ungdomsårgange udfordrer gymnasierne, men hvis de lukker risikerer vi at mangle dem igen om 20 år

7. februar 2019

Den demografiske udvikling i de kommende år udfordrer gymnasierne. Frem mod 2030 falder andelen af unge i gymnasiealderen med op mod 15 pct. i flere regioner. Frem mod 2045 stiger...

Fra grundskole til ungdomsuddannelse

7. februar 2019

I de følgende diagrammer ses elevernes uddannelsesvalg tre måneder efter, at de har forladt henholdsvis grundskolens 9. klasse og grundskolens 10. klasse i årene 2016, 2017 og 2018. Næsten halvdelen...