Nyhedsbrev

Studenterne gennem livet

1. november 2022

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet. Af de 94 pct. af stx- og hf-studenterne, som videreuddanner...

Kort over Danmarks ungdomsuddannelser

13. maj 2021

Danmark har generelt set en bred uddannelsesdækning på ungdomsuddannelsesområdet. Kortet nedenfor viser, hvorhenne i landet de forskellige ungdomsuddannelsesudbud (stx, hf, htx, hhx, IB, pre-IB, 2-årig stx og eud) ligger. Kortet...

Status på gymnasiernes økonomi

4. maj 2021

Danske Gymnasier har i april 2022 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor foreningens medlemmer er blevet spurgt til deres økonomiske situation. 115 af 162 medlemsinstitutioner har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en...

Stx-studenter udgør en hjørnesten i vores velfærdssamfund

19. maj 2020

De almengymnasiale uddannelser (stx og hf) er hovedleverandør af studerende til landets velfærdsuddannelser. 41 pct. af dem, der starter på en velfærdsuddannelse, har et studentereksamensbevis fra stx i bagagen, mens...

Studentereksamen giver adgang til hundredevis af uddannelser

4. september 2019

De nyeste tal over sommerens optag på alle videregående uddannelser viser, at der fortsat er masser af studiemuligheder selv om eksamenskaraktererne ikke er i top. Andelen af videregående studier helt...

Faglærte studenter klarer sig godt

1. juli 2019

Arbejdernes Erhvervsråd (AE) har i 2019 for Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening undersøgt, hvor mange nyuddannede faglærte, der har en studentereksamen med sig i bagagen, og hvordan det går den...