Nyhedsbrev

Hvert andet gymnasium kørte sidste år med underskud

15. september 2023

Danske Gymnasier har i april 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor foreningens medlemmer er blevet spurgt til deres økonomiske situation og forventninger til fremtiden. 122 af 158 medlemsinstitutioner har deltaget i...

Fuldførelse og karakterer

25. februar 2023

De almengymnasiale ungdomsuddannelser er kendetegnet ved en høj fuldførelsesprocent, både set i forhold til andre ungdomsuddannelser og i forhold til videregående uddannelser. Samtidig leverer gymnasieskolerne fagligt dygtige studenter til de...

Skolestørrelser og elevantal

31. januar 2023

Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget. Der var i 2022 i alt kun...

Antal almengymnasiale institutioner i Danmark

13. januar 2023

I Danmark er der i alt 178 uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf og/eller IB. Institutionerne er delt bredt ud over landet og sikrer således, at der er et gymnasialt uddannelsestilbud...

Studenterne gennem livet

1. november 2022

Et stort flertal af studenter får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet. Langt de fleste studenter vælger en universitetsuddannelse eller professionsbachelor. Samlet set gennemfører hele 94 pct. af alle studenter fra...

Alle studenter står overfor hundredvis af studiemuligheder

28. april 2022

Studentereksamen giver i sig selv ansøgere adgang til over 500 forskellige videregående uddannelser. Det viser de nyeste tal for sommerens optag. Derfor har alle studenter gode muligheder for at fordybe...