Nye optagelseskrav på videregående uddannelser risikerer at skade mere end de gavner

Af Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for DGS, og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier. Unges mistrivsel er i stigning og har nået en højde, der vækker politisk bekymring. Vi er i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Gymnasier er glade for, at der er kommet politisk fokus på, hvad man kan gøre for at øge trivslen. […]

Sund alkoholkultur kræver samarbejde

Det er muligt at samarbejde om en fornuftig alkoholpolitik uden løftede pegefingre eller stillingskrig mellem voksne og unge. Fordi faktisk står parterne ikke så langt fra hinanden, som man kunne få indtryk af. Hen over sommeren har drukkulturen blandt unge fået masser af medieomtale, og det har lignet en klassisk stillingskrig mellem generationer. På den […]

Besparelser på markedsføring er penge fra uddannelserne

Besparelser på ungdomsuddannelser går stik imod målsætningen om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Af Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC ”Først og fremmest skal vi investere langt mere i uddannelse”. Det var statsministerens ord i […]

Organisationer i opråb til politikere: Sprogfag behøver livreddende førstehjælp

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, Mikkel Haarder, underdirektør i DI, Hanne Wacher Kjærgaard & Mette Skovgaard Andersen, centerledere ved Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), Tomas Kepler, formand for GL, Johnny Laursen, dekan for Arts, Aarhus Universitet, Kirsten Busch Nielsen, dekan for humaniora, Københavns Universitetet, Camilla Gregersen, […]

Hvilken politiker tør tage et opgør med danske unges drukkultur?

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, og Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne Undersøgelse på undersøgelse slår fast, at danske unge drikker både mere og hyppigere end andre unge i Europa. Det er en ærgerlig rekord, vi har siddet alene på i temmelig mange år. I de forgangne 40 år […]

Grøn omstilling kræver unge med mange forskellige uddannelser

Af Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Årets Folkemøde på Bornholm bød på mange spændende debatter, men nu, hvor vi er vel hjemme igen og har haft tid til at fordøje opleverne, står en ting særlig skarpt: S-politikerne over en bred kam syntes at være sendt […]

Der er brug for justeringer af hf

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, Christina Barfoed-Høj, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Pernille Brøndum, formand for Danske HF &VUC, og Camilla Wang, formand for Danske Professionshøjskoler I 2017 fik hf-uddannelsen en gennemgribende make-over og blev blandt andet gjort mere praksisrettet og projektorienteret samtidig med, at man ønskede at styrke elevernes faglighed. Nu, hvor de […]

Alle elever i grundskolen skal have ret til vejledning om valg af uddannelse

Af Mille Borgen Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Valget af ungdomsuddannelse er det første store valg, som en grundskoleelev træffer på egen hånd. Det kan føles meget skelsættende og meget uoverskueligt. Derfor bør alle elever have ret til individuel afklaring af egne evner og interesser. Erhvervsgymnasium? Alment gymnasium? […]

Fleksibilitet skal sikre flere unge en uddannelse

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Udviklingen i Danmark er gået stærkt igennem de senere år, og der er intet, der tyder på, at forandringstempoet sættes ned i årene fremover. Op mod to tredjedele af de børn, der går i folkeskolen nu, kommer i 2030 til at bestride job, der end ikke er opfundet […]

Man får ikke flere på erhvervsuddannelser ved at tale gymnasiet ned

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Den 15.4 bragte Avisen Danmark et debatindlæg af Pia Kjærsgaard, som desværre indeholdt fejlagtige oplysninger og misforståelser, som jeg synes, jeg er nødt til at rette. Det almene gymnasium (stx) er uden sammenligning Danmarks populæreste ungdomsuddannelse. Men selv om flertallet af unge foretrækker stx, så er det ”kun” […]