Nyhedsbrev

19. maj 2020

De almengymnasiale uddannelser (stx og hf) er hovedleverandør af studerende til landets velfærdsuddannelser. 41 pct. af dem, der starter på en velfærdsuddannelse, har et studentereksamensbevis fra stx i bagagen, mens 21 pct. kommer med en hf-eksamen. Og samtidigt klarer de sig godt både under og efter studiet.

Det viser notatet En profil af de studerende på velfærdsuddannelserne fra Danmarks Evalueringsinstitut. Notatet er grundlag for nedenstående figurer, der blandt andet viser, at stx-studenterne har den laveste frafaldsprocent blandt alle førsteårs studerende på læreruddannelsen, og den næstlaveste frafaldsprocent blandt de pædagogstuderende.

Ser man på alle velfærdsuddannelserne under ét, er det kun de faglærte, der kan mønstre et mindre frafald end stx-studenterne.

Når de bliver færdige med studiet, har dem, der har en studentereksamen fra stx også nemmere ved at finde job end folk, der har taget andre ungdomsuddannelser eller slet ikke har taget en ungdomsuddannelse, inden de startede på en velfærduddannelse. Bare tre pct. af de velfærdsuddannede, der har studentereksamen fra stx, er ledige et år efter, at de har afsluttet deres velfærdsuddannelse.


I øvrigt viser notatet, at velfærdsuddannelser i København og Aarhus rekrutterer anderledes end velfærduddannelser uden for de to store byer. I København og Aarhus har næsten to ud af tre studerende en tre-årig gymnasial uddannelse bag sig, mens det kun gælder knap halvdelen af de studerende uden for de to byer.