Nyhedsbrev

14. februar 2024

Af Tomas Kepler (Formand for Gymnasiernes Lærerforening), Henrik Nevers (Formand for Danske Gymnasier), Pernille Brøndum (Formand for Danske HF og VUC) og Niels Yde (Formand for Gymnasieudvalget, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier)

Gymnasielæreres uddannelse er i fare for at blive forkortet og forringet. Det er billedet fra de igangværende diskussioner om udmøntningen af den nye reform af kandidatuddannelserne.

Det var ellers ikke det, Reformkommissionen lagde op til i sit udspil til politikerne. Den anbefalede, at fremtidige reformer skulle tage hensyn til jobområder, som forudsætter en specialiseret toårig uddannelse – for eksempel læger og tandlæger, men også gymnasielærere med både et centralt fag og et sidefag.

I den politiske reformaftale fremhævede forligspartierne også hensynet til uddannelser, som uddanner gymnasielærere. Men i det kommissorium, som Kandidatudvalget arbejder efter for at omsætte den politiske aftale, er gymnasielærernes uddannelse pludselig ikke længere fredet.

Kravene til at kunne undervise i gymnasiet er fastsat ved lov. Det sker for at sikre, at lærerne kan uddanne studenter med et fagligt højt niveau. Hvis man ignorerer de politiske intentioner i aftalen og forkorter gymnasielærernes uddannelser, sætter man den solide faglige ballast over styr og risikerer samtidig at forstærke rekrutteringsudfordringerne af lærere til profilfag på hhx og htx.

Nogle af de igangværende overvejelser er desuden at lade fremtidige gymnasielærere læse kandidatuddannelsen, mens de er i arbejde. Det vil skabe rekrutteringsproblemer for de gymnasier, der ligger langt fra universitetsbyerne, og skævvride landet yderligere.

Vores samfund har hverken råd til at risikere et tab af kvalitet i gymnasielærernes uddannelse – eller at dele af landets gymnasier lades i stikken. Det vil underminere den nationale standard, sænke studenternes faglighed og brede sig til de kommende studerende på alle videregående uddannelser og dermed til fremtidens arbejdskraft.

Lærerne er den vigtigste enkeltfaktor for både at fremme lærings- og udviklingsprocessen blandt de unge og fastholde kvaliteten i gymnasieuddannelserne. Vi vil derfor insistere på, at udmøntningen af den politiske aftale følger Reformkommissionens anbefalinger og forligspartiernes intentioner om at bevare kvaliteten ved at tage særlige hensyn til gymnasielærerne.

Artiklen blev bragt i Information d. 14/2/2024.