Studenterne gennem livet

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet.

 

 

Af de 93 pct. af stx- og hf-studenterne, som videreuddanner sig, tager 41 pct. en universitetsuddannelse. 34 pct. tager en professionsbachelor, mens 11 pct. tager en kort videregående uddannelse, og 11 pct. tager en erhvervsfaglig uddannelse.

  

  

Men selv de 7 pct. af stx- og hf-studenterne, der ikke efterfølgende tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, klarer sig godt målt på, at ledigheden er lav.