Nyhedsbrev

1. november 2022

Et stort flertal af studenter får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet. Langt de fleste studenter vælger en universitetsuddannelse eller professionsbachelor.

Samlet set gennemfører hele 94 pct. af alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet.

Figur 1 – Et stort flertal af studenter gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet

Af de mange studenter, der videreuddanner sig, vælger 43 pct. en universitetsuddannelse. 34 pct. vælger en professionsbachelor, mens 12 pct. tager en erhvervsfaglig uddannelse, og 11 pct. tager en kort videregående uddannelse. Studenterne, der vælger at tage en kort videregående uddannelse, klarer sig desuden godt.

Figur 2 – Sådan uddanner studenterne sig efter gymnasiet