Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet.

Af de 94 pct. af stx- og hf-studenterne, som videreuddanner sig, tager 43 pct. en universitetsuddannelse. 34 pct. tager en professionsbachelor, mens 12 pct. tager en erhvervsfaglig uddannelse, og 11 pct. tager en kort videregående uddannelse.

Men selv de 6 pct. af stx- og hf-studenterne, der ikke efterfølgende tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, klarer sig godt målt på, at ledigheden er lav.