Nyhedsbrev

17. april 2023

Et skærpet adgangskrav til gymnasiet på 6 rammer eleverne forskelligt afhængig af, hvor i landet de bor. Det skyldes, at der i land- og oplandskommuner og på den københavnske vestegn er relativt flere elever med lave grundskolekarakterer end i kommunerne nord for København.

Et karakterkrav på 6 i gennemsnit fra grundskolen vil på landsplan betyde, at 9 pct. af eleverne ikke vil kunne blive optaget i gymnasiet. Forskellene svinger fra 14 pct. af eleverne i kommunerne med den højeste andel elever med lave karakterer til 5 pct. af eleverne i kommunerne med den laveste andel elever med lave karakterer.


Kommuner hvor mange rammes af adgangskrav på 6, har høj andel uden en uddannelse

På landsplan forventes det, at 14 pct. af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2021, står uden mindst en ungdomsuddannelse otte år efter. Denne andel varierer mellem 6 pct. og 23 pct. på tværs af kommunerne. De kommuner, der har den største andel unge med grundskolekarakterer under 6, er samtidig mere tilbøjelige til at have en større andel unge, der forventes ikke at gennemføre en uddannelse. Det vil sige, at man i disse kommuner risikerer at øge en i forvejen høj andel unge uden ungdomsuddannelse, hvis man afskærer ansøgere med under 6 i snit fra at tage en gymnasial uddannelse.

Kommuner hvor mange rammes af adgangskrav på 6, har høj søgning til erhvervsuddannelser

På landsplan vælger 20 pct. en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, men tallet dækker over 4 pct. som det laveste og 38 pct. som det højeste. De kommuner, hvor unge vil blive hårdest ramt af et skærpet adgangskrav, er typisk kommuner, hvor en relativt høj andel af de unge allerede vælger en erhvervsuddannelse. Der er med andre ord ikke mangel på unge, der søger en erhvervsuddannelse, i de kommuner, hvor et adgangskrav til gymnasiet ville ramme flest.


Bilaget herunder indeholder følgende tre tabeller:

  • Tabel 1 viser de ti kommuner med den største andel elever med grundskolekarakterer under 6, suppleret med andelen der søger erhvervsuddannelse og andelen, der forventes at stå uden uddannelse otte år efter 9. kl.
  • Tabel 2 viser de ti kommuner med den laveste andel elever med grundskolekarakterer under 6, suppleret med andelen der søger erhvervsuddannelse og andelen, der forventes at stå uden uddannelse otte år efter 9. kl.
  • Tabel 3 viser tallene for samtlige kommuner.

Bilag

Tabel 1 – Top 10 kommuner med størst andel gymnasieelever med grundskolekarakterer under 6, andelen af grundskoleelevers søgning til eud og andelen der forventes at stå uden uddannelse otte år efter 9. kl.

KommuneGrundskolekarakter under 6Eud-søgningUnge uden uddannelse
Ishøj Kommune14%20%14%
Frederikshavn Kommune14%31%16%
Tønder Kommune14%25%18%
Lolland Kommune13%23%20%
Guldborgsund Kommune13%25%16%
Albertslund Kommune13%22%17%
Norddjurs Kommune13%32%20%
Struer Kommune12%28%15%
Aabenraa Kommune12%28%18%
Morsø Kommune12%38%23%
Hele landet9%20%14%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk tilgået 21. dec. 2022 (grundskolekarakterer) og 30. marts 2023 (øvrige)

Anm.: Tabellen viser: A) Andelen af gymnasieelever – 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) – per september 2022 med grundskolekaraktersnit (bundne prøvefag) under 6 fordelt på bopælskommune. Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for. Celler med mindre end 3 observationer diskretioneres i data, hvilket kan have betydning for andelene. B) Andelen der i 2022 søger ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9. eller 10 klasse (søgning til 10. klasse fraregnet). C) Andelen af unge, der afsluttede 9. klasse i 2021, der forventes at stå uden uddannelse otte år efter. Kommuner med få observationer vises ikke.

Tabel 2 – Top 10 kommuner med lavest andel gymnasieelever med grundskolekarakterer under 6, andelen af grundskoleelevers søgning til eud og andelen der forventes at stå uden uddannelse otte år efter 9. kl.

KommuneGrundskolekarakter under 6Eud-søgningUnge uden uddannelse
Gentofte Kommune5%4%7%
Allerød Kommune5%8%6%
Lyngby-Taarbæk Kommune5%7%7%
Hørsholm Kommune6%6%6%
Rudersdal Kommune6%6%7%
Hillerød Kommune6%13%11%
Egedal Kommune6%16%10%
Herlev Kommune6%15%15%
Lemvig Kommune6%29%14%
Fredensborg Kommune6%13%9%
Hele landet9%20%14%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk tilgået 21. dec. 2022 (grundskolekarakterer) og 30. marts 2023 (øvrige)

Anm.: Tabellen viser: A) Andelen af gymnasieelever – 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) – per september 2022 med grundskolekaraktersnit (bundne prøvefag) under 6 fordelt på bopælskommune. Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for. Celler med mindre end 3 observationer diskretioneres i data, hvilket kan have betydning for andelene. B) Andelen der i 2022 søger ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9. eller 10 klasse (søgning til 10. klasse fraregnet). C) Andelen af unge, der afsluttede 9. klasse i 2021, der forventes at stå uden uddannelse otte år efter. Kommuner med få observationer vises ikke.

Tabel 3 – Andelen af gymnasieelever med grundskolekarakterer under 6, andelen af grundskoleelevers søgning til eud og andelen der forventes at stå uden uddannelse otte år efter 9. kl.  

KommuneGrundskolekarakter under 6Eud-søgningUnge uden uddannelse
Albertslund Kommune13%22%17%
Allerød Kommune5%8%6%
Assens Kommune9%31%18%
Ballerup Kommune9%16%14%
Billund Kommune9%30%14%
Bornholm Kommune7%25%15%
Brøndby Kommune11%19%16%
Brønderslev Kommune8%26%15%
Dragør Kommune8%13%9%
Egedal Kommune6%16%10%
Esbjerg Kommune9%24%15%
Favrskov Kommune8%22%15%
Faxe Kommune11%29%18%
Fredensborg Kommune6%13%9%
Fredericia Kommune9%27%14%
Frederiksberg Kommune6%8%13%
Frederikshavn Kommune14%31%16%
Frederikssund Kommune7%22%13%
Furesø Kommune7%10%10%
Faaborg-Midtfyn Kommune10%28%15%
Gentofte Kommune5%4%7%
Gladsaxe Kommune9%15%12%
Glostrup Kommune11%16%14%
Greve Kommune8%17%13%
Gribskov Kommune8%20%15%
Guldborgsund Kommune13%25%16%
Haderslev Kommune11%24%15%
Halsnæs Kommune7%26%18%
Hedensted Kommune8%26%17%
Helsingør Kommune9%13%13%
Herlev Kommune6%15%15%
Herning Kommune7%21%12%
Hillerød Kommune6%13%11%
Hjørring Kommune11%27%16%
Holbæk Kommune11%19%16%
Holstebro Kommune11%21%12%
Horsens Kommune8%25%15%
Hvidovre Kommune9%23%14%
Høje-Taastrup Kommune11%19%13%
Hørsholm Kommune6%6%6%
Ikast-Brande Kommune10%29%16%
Ishøj Kommune14%20%14%
Jammerbugt Kommune8%27%16%
Kalundborg Kommune11%31%17%
Kerteminde Kommune8%32%13%
Kolding Kommune7%22%13%
København Kommune8%11%15%
Køge Kommune9%24%14%
Langeland Kommune8%33%19%
Lejre Kommune8%16%12%
Lemvig Kommune6%29%14%
Lolland Kommune13%23%20%
Lyngby-Taarbæk Kommune5%7%7%
Mariagerfjord Kommune8%28%16%
Middelfart Kommune7%25%11%
Morsø Kommune12%38%23%
Norddjurs Kommune13%32%20%
Nordfyns Kommune7%25%16%
Nyborg Kommune9%27%17%
Næstved Kommune11%24%15%
Odder Kommune10%17%15%
Odense Kommune10%15%13%
Odsherred Kommune12%28%18%
Randers Kommune11%21%15%
Rebild Kommune7%26%15%
Ringkøbing-Skjern Kommune9%27%13%
Ringsted Kommune12%26%15%
Roskilde Kommune7%14%9%
Rudersdal Kommune6%6%7%
Rødovre Kommune10%18%13%
Silkeborg Kommune7%21%12%
Skanderborg Kommune8%17%11%
Skive Kommune9%24%14%
Slagelse Kommune9%23%17%
Solrød Kommune8%15%10%
Sorø Kommune7%30%17%
Stevns Kommune11%26%17%
Struer Kommune12%28%15%
Svendborg Kommune11%19%13%
Syddjurs Kommune9%24%15%
Sønderborg Kommune10%23%13%
Thisted Kommune11%26%18%
Tønder Kommune14%25%18%
Tårnby Kommune8%16%15%
Vallensbæk Kommune8%12%10%
Varde Kommune11%30%14%
Vejen Kommune11%30%16%
Vejle Kommune10%20%15%
Vesthimmerlands Kommune10%33%17%
Viborg Kommune10%27%14%
Vordingborg Kommune10%26%19%
Aabenraa Kommune12%28%18%
Aalborg Kommune9%20%13%
Aarhus Kommune9%13%15%
Hele landet9%20%14%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk tilgået 21. dec. 2022 (grundskolekarakterer) og 30. marts 2023 (øvrige)

Anm.: Tabellen viser: A) Andelen af gymnasieelever – 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) – per september 2022 med grundskolekaraktersnit (bundne prøvefag) under 6 fordelt på bopælskommune. Der indgår ikke data for ca. 2.300 elever, som der ikke findes karakterdata for. Celler med mindre end 3 observationer diskretioneres i data, hvilket kan have betydning for andelene. B) Andelen der i 2022 søger ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet efter 9. eller 10 klasse (søgning til 10. klasse fraregnet). C) Andelen af unge, der afsluttede 9. klasse i 2021, der forventes at stå uden uddannelse otte år efter. Kommuner med få observationer vises ikke.