Nyhedsbrev

19. september 2018

Vedvarende besparelser på to pct. om året på uddannelsesområdet får nu for første gang lederforeningerne i hele uddannelsessektoren – efterskoler, gymnasier, erhvervsgymnasier, private gymnasier, VUC & HF, erhvervsskoler, landbrugsskoler, erhvervsakademier, SOSU-uddannelser, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelser og universiteter – til at gå sammen om at råbe politikere og befolkning op.

Besparelserne på to pct. om året rammer nu uddannelsesinstitutionerne så hårdt, at kvaliteten i de uddannelsesudbud, skolerne leverer, er truet. Det vil uddannelsessektoren ikke sidde overhørig. Derfor er 11 organisationer gået sammen i det forpligtende samarbejde #STOP2pctNU

  

Der er allerede iværksat besparelser for 15 mia. kr.

Fra 2016 til 2021 er der iværksat besparelser for ca. 15 mia. kr. på uddannelsesområdet og grønthøsteren stopper ikke der. Med et forslag til finanslov for 2019 lægger regeringen op til at fortsætte besparelserne på uddannelsesinstitutionerne frem til 2022.

Efter 2022 vil regeringen tilbageføre pengene til sektoren, men den enkelte institution skal fortsat spare to pct. om året. Det sker dog uden garanti for, at pengene tilbageføres til de institutioner, de kommer fra. Danske Gymnasier finder på linje med de andre organisationer det dybt uhensigtsmæssigt med en løbende omprioritering, som skaber usikkerhed og kortsigtede løsninger. Det vil gå ud over uddannelsernes kvalitet, når institutionerne pga. omprioriteringer er nødt til at forringe uddannelsernes indhold eller afskedige medarbejdere.

  

Besparelserne har konsekvenser for hele samfundet

Besparelserne rammer i første omgang eleverne og de studerende, der betaler prisen i form af et mere begrænset uddannelsesudbud, mindre tid til den enkelte elev/studerende og længere vej til skole.

Men på sigt er det hele samfundet, der taber, fordi dårligere uddannelse fører til lavere vækst, mindre velstand og ringere velfærd.

Vi kan ikke stiltiende se til, mens fundamentet for vores fremtid undermineres. #STOP2pctNU

  


Samarbejdet bag #STOP2pctNU
 • Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier),
 • Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og -gymnasier),
 • Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler),
 • Charlotte Lundblad (Danske Erhvervsakademier),
 • Verner Rylander-Hansen (Danske HF & VUC),
 • Jeppe Rosengård Poulsen (Danske SOSU-skoler),
 • Anders Bjarklev (Danske Universiteter),
 • Torben Vind Rasmussen (Efterskoleforeningen),
 • Karsten Suhr (Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier),
 • Jens Munk Kruse (Danske Landbrugsskoler) og
 • Elsebeth Gerner Nielsen (Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser).

  

Akkumulerede besparelser fra 2016-2021
 • Gymnasiale uddannelser: 5,7 mia. kr.
 • Erhvervsuddannelser: 2,6
 • Erhvervsakademiudd.: 0,7
 • Mellemlange videregående.: 2,1
 • Universitetsuddannelser: 3,8
 • Kunstneriske uddannelser*: 0,0
 • Samlede besparelser: 14,9

  

*Besparelserne på de tre kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår med årlige besparelser på 5,4 mio. kr., og for hele perioden med 32,2 mio. kr., men da tabellen kun er afrundet med en enkelt decimal, er de ikke synlige her. Kulturministeriets kunstneriske uddannelser indgår ikke i opgørelsen.