Nyhedsbrev

31. januar 2023

Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget.

Der var i 2022 i alt kun 10 procent af institutionerne, der havde over 1.000 stx-elever, mens mere end hver fjerde af institutionerne havde mellem 200 og 400 stx-elever. Variationen er mindre blandt hf-institutionerne. Der er generelt færre hf-elever, og 30,3 procent af de skoler, der udbyder hf, har mellem 50 og 150 hf-elever.

Figur 1 – Der er en udbredt variation i størrelsen af stx- og hf-institutioner


Elevantal

Over en 10-årig periode (2013-2022) har antallet af unge, der er i gang med en stx-uddannelse, ligget nogenlunde konstant på landsplan. I samme periode har hf-uddannelsen oplevet et en stigning i antallet af elever.

Nedenstående figurer viser udviklingen i elevantal for henholdsvis stx og hf fordelt på regioner.

Figur 2 – Antallet af stx-elever i relativt stabilt, mens gruppen af hf-elever er vokset en smule

Læs mere om betydningen af den demografiske udvikling for gymnasieskolerne her.