Nyhedsbrev

7. februar 2019

Skolestørrelse

Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget. Der var i 2022 i alt kun 10,5 procent af institutionerne, der havde over 1.000 stx-elever, mens mere end hver fjerde af institutionerne havde mellem 200 og 400 stx-elever.

Variationen er mindre blandt hf-institutionerne. Der er generelt færre hf-elever, og 30,3 procent af de skoler, der udbyder hf, har mellem 50 og 150 hf-elever.

  

Elevbestand

Over en 10-årig periode (2012-2021) har antallet af unge, der er i gang med en stx-uddannelse, ligget nogenlunde konstant på landsplan. I samme periode har hf-uddannelsen oplevet et en stigning i antallet af elever.

Nedenstående figurer viser udviklingen i bestanden for henholdsvis stx og hf fordelt på regioner.


   

Læs mere om den demografiske udvikling her.