Nyhedsbrev

15. januar 2018

Skolelederforeningens bud på dannelse anno 2018. Af næstformand Dorte Andreas.

Kulturen og de generelle normer i samfundet er med til skabe den måde, vi dannes på. Sådan har det altid været, og sådan er det i 2018. Det skal vi også forberede eleverne til i skolen. Skolen er deltagelse i – og skal være med til at danne til – fællesskab med synlige/tydelige værdier.

Dannelse er flere ting, og derfor diskuterer vi ofte dannelsen i skolen og dens betydning. Vi kan efter min mening ikke adskille uddannelse og dannelse fra hinanden – de er hinandens forudsætninger, og undervisning og indholdet i fagene er også dannelse. Skolens formål er at tilrettelægge undervisnings- og læringsprocesser, der giver eleverne færdigheder og kundskaber. En del af formålet med skolen er også, at vi igennem, at vi udvikler elevernes kundskaber, færdigheder og deres alsidige og personlige udvikling, også danner eleverne.

Dannelse handler om den måde, man forholder sig til sig selv, samfundet og verden på. Det handler også om, hvordan man er et ordentligt menneske.

Tegning: Gert Eilenberger