Nyhedsbrev

16. maj 2021

Af Janne Tolstrup, forkvinde, Alkohol &Samfund, Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Birgitte Vedersø, forkvinde for Danske Gymnasier

Der har ikke været meget fest og ballade under corona-nedlukningen, hvor unge har tilbragt utrolig meget tid derhjemme foran skærmen. Vi og mange andre har udtrykt både bekymring for de unges velbefindende og respekt for deres standhaftighed og samfundssind.

Men der er som bekendt ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget, og mens barer har været lukket, private fester bandlyst og forsamlingsforbuddet har stukket en kæp i hjulet for at mødes til såkaldt ”hyggedruk” i den lokale park, har danske unge drukket markant mindre, end de plejer.

Corona giver dermed en mulighed for en revurdering af fest- og alkoholkulturen, og derfor har Alkohol & Samfund i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Danske Gymnasier lanceret et nyt værktøj, som kan inspirere gymnasierne til at holde fester og andre sociale arrangementer med en bedre kultur omkring alkohol.

Værktøjet hedder Gymnasieguiden og er en hjemmeside, som gymnasierne og deres festudvalg frit kan bruge til at sætte ind præcis dér, hvor de mener, det giver mening på lige netop deres skole.

Guidens indhold er bygget på gode erfaringer fra gymnasier, som allerede inden corona-nedlukningen arbejdede målrettet med at nedbringe elevernes alkoholindtag ved fester og fredagscafeer, så der er altså tale om konkrete forslag som er afprøvet i praksis og har vist sig effektive.

Guiden er praktisk inddelt i fem forskellige afsnit, der omhandler tiltag, man kan iværksætte før festeni dørenunder festeni baren og efter festen.

Tanken er, at eleverne i dialog med ledelsen plukker i og sammensætter lige præcis de tiltag, der skaber den festkultur, de ønsker på det enkelte gymnasium, og ved at inddrage eleverne bliver de medskabere af kulturen og er på den måde med til at støtte op om de nye normer.

Når guiden også fokuserer på perioden før og efter festen, er det, fordi en gymnasiefest ikke foregår i en afgrænset boble. Oftest mødes eleverne til private forfester, eller fortsætter i byen når gymnasiet lukker og slukker sidst på aftenen, og derfor er det godt at tænke både forældrene og det lokale natteliv ind, hvis man vil forbedre drukkulturen. Derfor kan landets kommuner også bruge Gymnasieguiden i samarbejde med ungdomsuddannelserne og støtte dem i deres arbejde for at mindske unges alkoholforbrug.

Danske unge havde inden corona-nedlukningen en kedelig europarekord i druk, og Sundhedsdatastyrelsen har i de senere år kunne konstatere en stigning i andelen af unge, der kommer i kontakt med hospitalet med alkoholrelaterede skader, ligesom Statens Institut for Folkesundhed kan dokumentere, at unge, der drikker meget, oftere kommer ud for ulykker eller er indblandet i vold. Mange unge giver udtryk for, at de gerne så, at alkoholen fylder mindre, når de er sammen med deres kammerater, men de har svært ved at ændre kulturen selv.

Dem kan vi give en tiltrængt håndsrækning, og det giver eleverne en anledning til at snakke om, om man har en fest- og alkoholkultur, hvor der er plads til alle. Og netop nu har vi en ideel chance for at forbedre drukkulturen, for når den nye årgang begynder efter sommerferien, så har størstedelen af gymnasiernes elever ikke prøvet den type fester, som de forrige generationer har haft.

Håbet er, at vi med Gymnasieguiden på en og samme tid kan skabe mere fest og fællesskab på gymnasier og ungdomsuddannelser og samtidig sikre en sundere alkoholkultur blandt danske unge.

Indlægget er offentliggjort i Jyllands-Posten.