Nyhedsbrev

23. maj 2022

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om en justering af den politiske aftale om elevfordeling på landets gymnasier fra 2023.

Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers er glad for, at der er kommet en endelig aftale:

– Vi er meget glade for, at forligskredsen er nået til enighed om en justering af aftalen om elevfordeling på landets gymnasier. Der har været hårdt brug for en politisk løsning på elevfordelingen af to grunde: For det første de polariserede gymnasier i byerne, hvor den skæve elevsammensætning giver problemer. For det andet er der udkantsgymnasier, der står til at lukke pga. små ungdomsårgange, og det vil give lokalområdets unge meget langt til et gymnasium.

Justeringerne er sket efter, at Radikale Venstre forrige uge stillede krav om, at lodtrækningselementet blev pillet ud af aftalen, og at der blev lagt et nærhedsprincip ind.

– Vi vil gerne rose det ansvar, forligskredsen har udvist ved at lytte og justere, så lodtrækning i fordelingszonerne fra den oprindelige aftale nu er fjernet. Danske Gymnasier har problematiseret lodtrækning lige fra starten, fordi det ville skabe en unødvendig uforudsigelighed for eleverne ift., hvilket gymnasium de kunne forvente at blive optaget på. Så vi er glade for, at det nu er erstattet med en pragmatisk og god løsning, hvor den maksimale transporttid nedjusteres, og nærhedsprincippet gælder hele landet, siger Henrik Nevers.

Der er dog fortsat elementer i aftalen, som Danske Gymnasier gerne ser ændret, herunder at det primære fordelingskriterium i fordelingszonerne ændres fra forældrenes indkomst til elevernes standpunktskarakterer i dansk og matematik fra grundskolen, og så vil foreningen også holde skarpt øje med, om minimumskapaciteten skal håndteres anderledes for at hjælpe små gymnasier i tyndt befolkede områder bedre.

– Justeringerne betyder ikke, at aftalen er perfekt, og især fordelingen af elever i indkomstgrupper har været meget omdiskuteret. Danske Gymnasier har selv foreslået en anden fordeling ud fra standpunktskarakterer i dansk og matematik, men vi anerkender, at det er meget komplekst område at lave regler for, og nu må vi afprøve den nye model og høste erfaringerne. Og så vil vi opfordre til, at der bliver lavet en grundig evaluering af det første år, så der kan blive lavet eventuelle justeringer derefter, siger Henrik Nevers.

Kontakt: Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, 2925 4010.