Nyhedsbrev

11. april 2019

Danske Gymnasier henholder sig til reglerne om udbud og kapacitet, jf. Institutionsloven, og til principperne for ansøgning om nye gymnasiale udbud som beskrevet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hyrdebrev af 16. marts 2018.

I forlængelse heraf arbejder Danske Gymnasier ud fra følgende principper, når det drejer sig om kapacitetsnedsættelse og oprettelse af nye udbud:

  • Kapacitetsnedsættelse skal sikre en bred uddannelsesdækning og tage hensyn til den demografiske udvikling.
  • Kapacitetsnedsættelse skal tage hensyn til elevers søgemønstre og prioriteringer.
  • Ledig kapacitet og tidligere hævet kapacitet skal indgå i vurderingen af, hvor der skal nedsættes kapacitet.
  • Der oprettes ikke nye udbud, hvor der er ledig kapacitet.
  • Kapacitetsnedsættelse og oprettelse af udbud skal ske ud fra et samfundsmæssigt hensyn, hvor eksisterende ressourcer udnyttes.
  • Kapacitetsnedsættelse skal tage hensyn til den enkelte skoles forhold mellem søgning og optagekapacitet.

 

Download dette politikpapir i pdf her.