Politikpapir: Optagelseskrav til gymnasiale uddannelser

Med nye optagelsesregler til de gymnasiale uddannelser, justeringer heraf i november 2019 samt et politisk ønske om at ændre uddannelsesparathedsvurderingen, jf. forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”, er der løbende fokus på optagelsessystemet til ungdomsuddannelserne. I lyset af dette har Danske Gymnasier opdateret foreningens principper for optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser.

Foreningens principper er følgende:

  • Alle unge, som kan og vil, skal have mulighed for at tage en gymnasial uddannelse.
  • Den grundlæggende præmis for optagelse bør være, at unge skal uddannelsesvurderes til en given ungdomsuddannelse med henblik på at blive optaget på uddannelsen.
  • Adgangskrav, som udelukkende bygger på karakterer, rammer socialt skævt og kan hæmme unges uddannelsesmobilitet samt mulighederne for at bryde negativ social arv. Derfor bør adgangen til ungdomsuddannelserne bygge på en samlet uddannelsesvurdering fra grundskolen, der tager udgangspunkt i den enkelte unges faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Det øgede fokus på betydningen af karakterer ved folkeskolens afgangseksamen bidrager til en uhensigtsmæssig præstationskultur i udskolingen. Vurderingen af de faglige forudsætninger for optagelse på en ungdomsuddannelse bør derfor bygge på et gennemsnit af elevens afsluttende standpunktskarakterer. For at blive optaget på de treårige gymnasiale uddannelser, skal gennemsnittet for elevens afsluttende standpunktskarakterer være mindst 5,0.
  • Optagelsesreglerne bør forenkles, og rektor skal i højere grad kunne foretage en konkret vurdering af de ansøger, der ikke som udgangspunkt har opnået retskrav. Den konkrete vurdering bør ikke udelukkende være bundet på resultaterne af en optagelsesprøve.
  • Optagelsesprocessen skal være klar og gennemskuelig, den skal ikke give ansøgere unødig lang ventetid på afklaring og ikke føre til ulogiske blindgyder.

 

Download dette politikpapir i pdf her.