Nyhedsbrev

Politikpapirer

Danske Gymnasier udvikler løbende poltik på alle relevante områder der vedrører den danske gymnasieskole. Herunder finder du vores arkiv over politikpapirer.

Politikpapir: DG, DEG og GL peger på indsatser, der kan styrke studenters overgang til erhvervskompetencegivende uddannelse

12. januar 2024

Der er stort fokus fra politisk side og fra erhvervslivets organisationer på gruppen af studenter, der ikke er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse to-fem år efter...

Politikpapir: Danske Gymnasiers anbefalinger til skærmbrug i gymnasiet

24. oktober 2023

Debatten om unges brug af skærme i skolen og i fritiden fylder mere og mere og ofte kobles det stigende skærmbrug sammen med unges stigende mistrivsel. Der er ingen tvivl...

Politikpapir: Input til en ny model, der modvirker skæv elevsammensætning

2. juni 2023

SVM-regeringen har besluttet at afskaffe forældreindkomst som fordelingskriterium i den nye elevfordelingsmodel og vil jf. regeringsgrundlaget præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især i de større byer....

Politikpapir: Modeller for mulig harmonisering af taxametersystemet til de gymnasiale uddannelser

26. maj 2023

Taxameter- og tilskudssystemet til de gymnasiale fuldtidsuddannelser er et resultat af politiske beslutninger truffet over tid i forskellige sammenhænge, hvilket har resulteret i et sammensat og komplekst system med en...

Politikpapir: Forslag til skærpede faglige krav til de gymnasiale uddannelser

10. maj 2023

Danske Gymnasier ønsker at styrke det faglige niveau på de treårige gymnasiale uddannelser ved at skærpe karakterkravet for optagelse og gøre det muligt at henvise elever, der dumper grundforløbsprøverne, til...

Politikpapir: Tekstgenereringsværktøjer baseret på kunstig intelligens i undervisningen og til eksamen

4. maj 2023

Tekstgenereringsværktøjer, som ChatGPT, har gjort deres indtog i undervisningsverdenen. Alle har nu adgang til software, der som samtalerobot kan besvare komplicerede spørgsmål og generere tekster på flere sprog. Derfor bliver...