Nyhedsbrev

Politikpapirer

Danske Gymnasier udvikler løbende poltik på alle relevante områder der vedrører den danske gymnasieskole. Herunder finder du vores arkiv over politikpapirer.

Politikpapir: Opprioritering af teknologi på stx og hf

6. september 2022

De almengymnasiale uddannelser stx og hf uddanner hvert år ca. 34.000 studenter og er dermed storleverandør af studerende til de videregående uddannelser. Det er helt afgørende for gymnasierne at sikre,...

Politikpapir: Danske Gymnasiers strategi for sprogfagene

4. juli 2022

Der uddannes færre og færre med stærke sproglige kompetencer i Danmark. Udviklingen er alarmerende, fordi sprogundervisning er meget mere end blot sprog. Sprogundervisning er også nøglen til at forstå og...

Politikpapir: Danske Gymnasiers holdning til institutionslovgivningen

29. april 2022

Institutionslovene på ungdomsuddannelsesområdet står over for at blive ændret. Den daværende regering tilkendegav i december 2018, at de to institutionslove for hhv. almene og erhvervsrettede institutioner for ungdomsuddannelser burde harmoniseres,...

Politikpapir: Danske Gymnasiers alkoholpolitik

15. marts 2022

Danske Gymnasier har i 2022 sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne lavet en fælles anbefaling om alkoholpolitik på ungdomsuddannelserne. Teenageårene lægger grunden til meget af den adfærd og...

Politikpapir: Danske Gymnasiers politik for bæredygtighed

1. december 2021

Bæredygtighed har fået en stadigt mere fremtrædende plads i samfundsdebatten – og med god grund: Skal Danmark nå i mål med at reducere CO²-forbruget og afværge klimakrisen, må alle bidrage...

Politikpapir: Holdning til taxametersystemet

8. juni 2021

Danske Gymnasier har fem målsætninger for indretningen af taxametersystemet på ungdomsuddannelsesområdet: Bred uddannelsesdækning, forstået som at sikre både fagligt og økonomisk bæredygtige udbud med et vist antal elever og med...