Nyhedsbrev

10. maj 2023

Danske Gymnasier ønsker at styrke det faglige niveau på de treårige gymnasiale uddannelser ved at skærpe karakterkravet for optagelse og gøre det muligt at henvise elever, der dumper grundforløbsprøverne, til andre uddannelser.

  • Skærpet adgangskrav
    Danske Gymnasier foreslår, at adgangskravet ændres til, at ansøgere skal have et gennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen på minimum 5 til stx, hhx og htx.
  • Uddannelsesskift for elever, der ikke består de to grundforløbsprøver
    Danske Gymnasier foreslår desuden, at det bør være muligt, at elever, der dumper begge grundforløbsprøver ved afslutningen af grundforløbet, efter rektors konkrete helhedsvurdering (med inddragelse af fx fravær, trivsel og adfærd) kan udskrives og vejledes til anden uddannelse. Denne mulighed vil kunne bidrage til at skabe mere fagligt fokuserede læringsmiljøer på gymnasierne.

Konsekvenser af forslaget

De gældende optagelsesregler trådte i kraft i 2019. En evaluering heraf viser, at der i 2019 var 1.720 ansøgere fra 9. og 10. klasse til de treårige gymnasiale uddannelser, der fik under 5 i de lovbundne prøver, og som derfor ikke ville være blevet optaget med Danske Gymnasiers forslag. Tallet omfatter både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate ansøgere.

Ser man på, hvor mange ansøgere der ikke var vurderet uddannelsesparate og derfor (efter de gældende regler) skulle have mindst 6 ved de lovbundne prøver, drejer det sig om 360 ansøgere. Disse ansøgere vil ikke blive optaget fremover, hvis man ændrer reglerne, så man kun kan optages til de treårige gymnasiale uddannelser, hvis man har fået mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Fakta om gældende regler

Der er en række regler for, hvilke forudsætninger en ansøger til de treårige gymnasiale uddannelser skal opfylde for at opnå retskrav på optagelse, og en del af reglerne vedrører et karakterkrav. Karakterkravet er kompliceret og betyder, at en elev, der er vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse og har bestået folkeskolens afgangseksamen, har ret til at blive optaget, hvis vedkommende får mindst 2,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og gennemfører en vejledningssamtale med rektor. Med et karaktergennemsnit på mindst 3,0 eller 5,0 ved de lovbundne prøver, har ansøgeren ret til at blive optaget uden vejledningssamtale. Retskravet fra 9. klasse gælder i to år.  

Adgangsforudsætningerne for en ansøger fra 10. klasse, der ikke har et retskrav fra 9. klasse, indeholder yderligere faglige krav, men karakterkravet er det samme; ansøgeren skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer og have bestået folkeskolens afgangseksamen, og derudover skal ansøgeren have mindst 2,0 ved de lovbundne prøver og gennemføre en vejledningssamtale, eller have mindst 3,0 eller 5,0 ved de lovbundne prøver. Et retskrav fra 10. klasse gælder i 1 år.  

Hvis ansøgeren ikke er vurderet uddannelsesparat, men ellers opfylder adgangsforudsætningerne for optagelse, har ansøgeren mulighed for at blive optaget med mindst 6,0 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver. Det gælder for ansøgere fra både 9. og 10. klasse.  

Få et fuldt overblik over adgangsforudsætningerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Klik her for at downloade politikpapiret som pdf.