Politikpapir: Danske Gymnasiers alkoholpolitik

Danske Gymnasier arbejder for:

  • At det enkelte gymnasium udarbejder en ansvarlig alkoholpolitik med fokus på kontrolleret alkoholudskænkning og med gode alternativer til arrangementer med alkohol.
  • At der lokalt foregår en dialog mellem gymnasium, hjem og relevante eksterne parter, som fx kommune og udskænkningssteder, med henblik på ansvarlig omgang med alkohol og kontrolleret udskænkning.
  • At gymnasiernes studieture afholdes uden alkohol.

Danske Gymnasier indgår desuden i alliancen Drukfri Ungdom, der arbejder for at få indført en ensartet 18 års-grænse for salg af alkohol i detailhandlen.

Download dette politikpapir i pdf her.