Nyhedsbrev

15. marts 2022

Danske Gymnasier har i 2022 sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne lavet en fælles anbefaling om alkoholpolitik på ungdomsuddannelserne.

Teenageårene lægger grunden til meget af den adfærd og de vaner, vi tager med ind i voksenlivet. Det gælder ikke mindst vores alkoholvaner. Undersøgelser viser, at jo tidligere man begynder at drikke, jo større risiko er der for at udvikle alkoholproblemer i voksenlivet. Derfor vil vi i Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (Lederne) arbejde sammen for at skabe en kultur på ungdomsuddannelserne, hvor alkohol spiller en mindre rolle end i dag.

En ungdomsuddannelsesinstitution skal danne rammen om et trygt ungdomsliv, og selvfølgelig skal de unges sociale fællesskaber ikke bygges på høje promiller. Ingen unge skal føle socialt pres om indtag af alkohol, og vi vil derfor anbefale en alkoholpolitik, der går på tværs af alle ungdomsuddannelser.

Vi vil arbejde for gradvist at ændre kulturen, der hersker blandt unge i forhold til deres høje og hyppige forbrug af alkohol. Hvis vi skal i mål med en langsigtet kulturændring på alkoholområdet, skal skolernes politik være klar og let at efterleve, og forældre og elever skal inddrages i forhold til at tage et ansvar. Vi vil derfor også styrke dialogen mellem skoler, forældre og elever, så vi står sammen om at skabe den ny og sundere alkoholkultur.

Skolerne forpligter sig til:

  • Oplysning og dialog med eleverne. Alle elever skal præsenteres for og indgå i dialog om skolernes alkoholpolitik, så eleverne forstår, at hensigten med politikken ikke er at skabe et totalt forbud mod alkohol, men at søge at skabe en fornuftig og afbalanceret alkoholkultur blandt unge.

Alle elever skal kende til alkohols skadelige virkninger, de sociale slagsider med ’druk-fællesskaber,’ og de skal vide, at når man drikker meget, kan der ske ting, som man efterfølgende fortryder.

  • Styrket dialog med forældrene. Der skal være et øget samarbejde med forældre til elever under 18 år med særlig fokus på druk til før-fester, og skolernes forventninger til eleverne, når de kommer til fest på skolen. Det skal være tydeligt for eleverne, at man ikke skal ankomme beruset til skolefesterne. Skolerne kan desuden indgå i dialog med forældre om at lave ordninger, hvor fulde elever bliver hentet af deres forældre.
  • Strammere regler for udskænkning. På skolerne bliver der ikke udskænket drikkevarer med en alkoholprocent, der er højere end 5%.

Der skal være billige alkoholfrie alternativer i baren og gerne proaktiv uddeling af vand. Der skal ikke serveres alkohol til synligt berusede elever til festerne.

  • Alkoholfrie studieture. Skolerne forpligter sig til at gøre studieture 100% alkoholfrie fra start til slut uanset alder på de deltagende elever. Eleverne skriver under på, at der er hjemsendelse for egen regning, hvis forbuddet overtrædes.
  • Alkoholfrie arrangementer. Langt størstedelen af alle aktiviteter, der foregår på skolen, er alkoholfrie. Skolerne skal inspirere hinanden i arbejdet med at lave gode og sjove aktiviteter, der ikke koncentrerer sig om alkohol. Det kan fx være temafest med udklædning, koncerter, revy eller fællesdans.

Baggrund

Danske unge er blandt de unge i Europa, der drikker oftest og mest. Indtaget af alkohol tager til i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket kan have mange forskelligartede konsekvenser. Som skoler vil vi gerne stå sammen om at hjælpe unge hen mod en sundere alkoholkultur.

Der er i øjeblikket stort politisk fokus på unge og deres alkoholindtag. Den 7. marts 2022 kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger, hvor de fraråder, at unge under 18 år drikker alkohol. 15. marts kom regeringen med deres udspil til sundhedsreformen ”Gør Danmark sundere”, hvori regeringen foreslår en 18-års aldersgrænse for salg af alkohol. Bliver der vedtaget nye nationale regler, der omhandler unge og alkohol, vil Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier revidere denne fælles alkoholpolitik derefter.

Download dette politikpapir i pdf her.