Nyhedsbrev

31. januar 2018

Danske Gymnasier tager positivt imod regeringens digitale strategi, som bl.a. skal få flere til at søge en uddannelse inden for it og teknologi – når blot det ikke går ud over sprogfagene, lyder det fra Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø.

Regeringen har fremlagt en ”strategi for Danmarks digitale vækst”, og ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) skal den medvirke til, at alle danskere får del i digitaliseringens gevinster.

– De nye teknologier kan gøre os rigere som samfund og har potentiale til at forbedre vores miljø, sundhed og liv på mange måder. Den mulighed skal vi gribe, og bringe Danmark klogt og forlæns ind i en digital fremtid, lød startskuddet fra ministeren.

Strategien handler langt hen ad vejen om at styrke virksomhederne digitalt, men skal man ”forlæns ind i en digital fremtid”, skal der uddannelse til. Derfor har regeringen allerede i sidste uge – som en del af strategien – lanceret et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen.

  

Vigtig del af moderne dannelse

Danske Gymnasier er enig med regeringen i, at man skal give de unge nogle brede digitale kompetencer.

– Digitale kompetencer er også en vigtig del af moderne dannelse. Og vi synes, det lyder spændende med det nye teknologifag i folkeskolen. Det er et initiativ, vi vil følge med stor interesse, siger formand Birgitte Vedersø.

   

Gymnasier hjælper med STEM

Regeringen vil desuden oprette en såkaldt teknologipagt med eget sekretariat, som bl.a. skal fokusere på at få flere til at uddanne sig inden for teknologi, it, naturvidenskab og matematik – også kaldet STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

I forvejen hjælper gymnasierne godt til med at få unge til at interessere sig for STEM-uddannelserne.

– Vi kan konstatere, at det går bedre med at få flere unge til at vælge uddannelser, som retter sig mod STEM-fagene. Det ved vi fra elevernes seneste valg af studieretning, hvor flere elever faktisk valgte en naturvidenskabelig retning, siger Birgitte Vedersø, der dog i samme åndedrag kommer med en lille advarsel:

– Satsningen på STEM må ikke blive på bekostning af sprog. Der er nemlig også behov for at styrke sprogfagene, siger Birgitte Vedersø.

En undersøgelse, som Danske Gymnasier foretog af elevernes valg at studieretning i oktober 2017 viste, at lidt over en tredjedel af gymnasieeleverne valgte en studieretning med naturfag som deres førsteprioritet. En udvikling, som har været på vej siden 2012. Det almene gymnasium er desuden hovedleverandør af studerende til de videregående uddannelser inden for naturvidenskab. Til gengæld er andelen af elever, der har valgt en studieretning med sprog halveret siden 2012 og blot 11,3 pct. af eleverne valgte i efteråret en studieretning med sprog.

  

Med i indsatser

Men nu glæder Birgitte Vedersø sig i første omgang til at se, hvordan teknologipagten konkret vil gribe opgaven an. Hun peger på, at de mange gode samarbejder mellem gymnasier og virksomheder rundt om i landet kan inspirere i arbejdet.

I regeringens nye strategi er der ikke omtalt specifikke initiativer for gymnasierne, men for erhvervsuddannelserne vil regeringen oprette et center for anvendelse af it i undervisningen, som bl.a. skal gøre faglærte mere ”fortrolige med de digitale aspekter af deres fag samt sikre uddannelsesinstitutionerne den nødvendige støtte i digitaliseringsprocesser. ” Og på de videregående uddannelser handler det for regeringen igen om at sikre den fortsatte søgning til STEM-uddannelserne.