Nyhedsbrev

7. februar 2019

Når de almengymnasiale studenter skal vælge uddannelse, vælger særligt stx-studenterne bredt blandt de forskellige muligheder.

Stx- studenterne vælger oftere en universitetsbacheloruddannelse end en professionsbachelor, mens hf-studenter omvendt oftere vælger en professionsbacheloruddannelse end en universitetsbachelor.

 

Studenter på korte videregående uddannelser

Diagrammet herunder viser, hvilke korte videregående uddannelser studenter fra henholdsvis stx og hf vælger. Tallene omhandler studenter fra 2017, målt 27 måneder efter.

Når stx- og hf-studenterne vælger en kort videregående uddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for økonomi og det merkantile område. Disse to områder vælges af mere end halvdelen af de stx-studenter og knap halvdelen af de hf-studenter, der vælger en kort videregående uddannelse.

  

Studenter på mellemlange videregående uddannelser (professionsbachelor)

Diagrammet herunder viser, hvilke mellemlange videregående uddannelser studenter fra henholdsvis stx og hf vælger. Tallene omhandler studenter fra 2017, målt 27 måneder efter.

Når stx- og hf-studenterne vælger en professionsbacheloruddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for sundhed og pædagogik.

  

Studenter på lange videregående uddannelser (universitetsbachelor)

Diagrammet herunder viser, hvilke lange videregående uddannelser studenter fra henholdsvis stx og hf vælger. Tallene omhandler studenter fra 2017, målt 27 måneder efter.

Når stx- og hf-studenterne vælger en universitetsbacheloruddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.