Nyhedsbrev

7. februar 2021

Når de almengymnasiale studenter skal vælge uddannelse, vælger særligt stx-studenterne bredt blandt de forskellige muligheder. Stx-studenterne vælger oftere en universitetsbacheloruddannelse end en professionsbachelor, mens hf-studenter omvendt oftere vælger en professionsbacheloruddannelse end en universitetsbachelor.

Studenterne står overfor et hav af mulighederne for at yderligere dygtiggøre sig efter gymnasiet. I det følgende kigger vi nærmere på, hvilke typer af videregående uddannelser studenterne overgår til, samt hvilke fagområder de søger mod. Et overvældende flertal af studenterne tager en erhvervskompetencegivende uddannelser efter gymnasiet. Figur 1 viser, hvilke uddannelsestyper studenterne vælger. Størstedelen af stx-studenterne, svarende til 37 pct., vælger at dygtiggøre sig på en lang videregående uddannelse. Blandt hf-studenterne søger størstedelen, svarende til 28 pct., mod en mellemlang videregående uddannelse.

Figur 1 – De studerende vælger bredt blandt de forskellige videregående uddannelser

 

Studenternes overgang til forskellige fagområder indenfor uddannelsestyperne

Diagrammet herunder viser, hvilke fagområder studenterne fra stx og hf vælger. Tallene omhandler studenter fra 2017, målt 27 måneder efter de har færdiggjort deres gymnasiale uddannelse.

Når stx- og hf-studenterne vælger en kort videregående uddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for økonomi og det merkantile område. Disse to områder vælges af mere end halvdelen af de stx-studenter og knap halvdelen af de hf-studenter, der vælger en kort videregående uddannelse. Blandt studenterne, der vælger en mellemlang videregående uddannelse, er dette oftest inden for sundhed og pædagogik. Studenter, der tager en universitetsuddannelse, søger derimod oftere mod de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Figur 2 – Stx- og hf-studenter søger mod forskellige fagområder alt efter type af videregående uddannelse