Nyhedsbrev

7. februar 2019

I de følgende diagrammer ses elevernes uddannelsesvalg tre måneder efter, at de har forladt henholdsvis grundskolens 9. klasse og grundskolens 10. klasse i årene 2016, 2017 og 2018. Næsten halvdelen af afgangseleverne fra 9. klasse valgte i 2018 at søge 10. klasse. 24 pct. valgte stx. Blandt de elever, der kommer fra 10. klasse, vælger hver tredje stx.

Elevernes grunde til at vælge gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i en spørgeskemaundersøgelse fra 2018 spurgt elever i 9. klasse, hvilke faktorer, der har haft betydning for deres valg af ungdomsuddannelse. Især tre svar går igen. De handler alle i en eller anden grad om de fremtidsmuligheder, en gymnasial uddannelse åbner dørene til.

76 pct. af de elever i 9. klasse, som har valgt en gymnasial uddannelse, svarer, at det i høj grad har haft betydning, at uddannelsen giver gode muligheder for videre uddannelse.

En tilsvarende andel svarer, at det har haft stor betydning, at uddannelsen holder deres fremtidige muligheder åbne.

Og 72 pct. af eleverne fremhæver, at valget af gymnasial uddannelse i høj grad skyldes, at den giver dem mulighed for at arbejde med det, de vil i fremtiden.