Nyhedsbrev

23. januar 2018

17-årige Dzejlana Alomerovic går i 2. g på Gribskov Gymnasium og er en af flere tusinde unge, der i disse dage bruger en aften på at fortælle grundskoleelever og deres forældre om livet på et gymnasium.

Infotainment: Information der også fungerer som underholdning.

Almene gymnasier over hele landet holder i disse dage orienteringsaftner, hvor kommende elever og deres forældre oplever lidt af, hvad der venter den unge, hvis han eller hun vælger at søge ind på enten stx eller hf.

Mange forældre, der har været til en orienteringsaften, genkender sikkert beskrivelsen af et arrangement, hvor gymnasieeleverne selv har ordet og fortæller om hverdagen på skolen, gerne fulgt til dørs med et par smagsprøver på elevgruppens musiske formåen.

  

Politisk ukorrekt velkomst

Det var også fremgangsmåden på Gribskov Gymnasium i Helsinge, hvor danskegymnasier.dk var med, da gymnasiet mandag holdt sin orienteringsaften, og rektor Kristoffer Høy Sidenius bl.a. bød velkommen med ordene:

– Stx og hf giver kvalifikationer. Man får en bred ungdomsuddannelse, som er fagligt varieret. Man får en adgangsbillet til videregående uddannelser og en bred vifte af uddannelser, man kan vælge bagefter. Det er det afsæt, de fleste unge har brug for. Det er de færreste i 9. eller 10. klasse, der ved, hvad de vil efter eksamen, sagde han og tilføjede:

– Nu ved jeg jo godt, at politikerne taler for erhvervsuddannelser, og det kan være rigtigt godt, hvis man ved, hvad man vil. Men jeg vil godt være politisk ukorrekt og sige, at det også er ok, hvis man tager en gymnasial uddannelse først og så ”dobbeltuddanner” sig med en erhvervsuddannelse bagefter.

Rektoren understreger dog, at målet med at tage en stx først og fremmest er at forberede sig på at gå i gang med en videregående uddannelse.

  

Og så afsted til Hollywood

Ved velkomsten i den store kultursal er der også smagsprøve på gymnasiets skolekomedie, som hedder ”Hollywood” og spiller om få dage. Som navnet antyder, handler det om unge, der drømmer om en karriere i filmbyen snarere end en fremtid på kontor. Og rektor introducerer med ordene:

– Det er jo det, livet handler om – at gøre det, man har allermest lyst til.

  

Konkrete billeder

Stx er delt op i et grundforløb og en studieretning. Grundforløbet bliver afsluttet ultimo oktober, og så kan eleverne på Gribskov Gymnasium ellers for alvor gå ombord i en af 11 studieretninger inden for fire områder, hvor der også er fag, som går på tværs. De fire områder er her de naturvidenskabelige studieretninger, de samfundsvidenskabelige, sproglige og kunstneriske studieretninger.

Efter velkomsten i kultursalen er der boder rundt om på gymnasiet, hvor forældre og kommende elever stifter bekendtskab med retningerne. Man kan bl.a. tale med lærere og elever fra den sproglige studieretning, som er engelsk A – spansk A og med et tredje sprog, som enten er tysk B, fransk B, kinesisk A eller latin C.

17-årige Dzejlana Alomerovic fra 2. am er her en af de mange elever, der svarer på spørgsmål om, hvordan det er at gå på gymnasiet.

– Folkeskoleeleverne vil jo gerne have noget information, og er nok også lidt nervøse ved det hele. Jeg kan huske, at jeg selv var forvirret og usikker på, hvordan tingene foregik. Der er også mange linjer at skulle holde styr på, så jeg giver dem et konkret billede på, hvilke valgmuligheder der findes, og hvad de kommer ud for, når de starter i gymnasiet, siger Dzejlana Alomerovic, der i øvrigt selv valgte kombinationen engelsk A, spansk A og tysk B.

– Det var i den retning, jeg ville – også i forhold til videre uddannelse. Jeg havde haft tre år i folkeskolen med tysk og ville gerne fortsætte med sproget. Og spansk var bare et sprog, jeg gerne ville have, fortæller Dzejlana Alomerovic.

  

Ikke for sent med nye drømme

Men som også rektoren understregede i sin velkomst, så er man på stx ikke én gang for alle låst fast på valget af fremtidig karriere. Og som mange andre er Dzejlana Alomerovic nu også selv kommet i tvivl.

– Nu tænker jeg faktisk, at jeg vil over i sådan noget med veterinærsygeplejerske eller dyrelæge, så jeg har tænkt mig at hæve niveauet i fysik og matematik. Men jeg er stadig usikker på det. Jeg mener dog, at jeg har mange muligheder, når nu jeg har de her sprog, siger hun.

  

Vigtig frist

31. pct. af de unge, der forlod grundskolen i 2017, søgte ind på stx. Tilsvarende søgte fire pct. af årgangene i 2016 ind på hf. På Gribskov forventer Kristoffer Høy Sidenius, at man kommer op på et elevtal, som giver otte nye stx-klasser til sommer, og så har han desuden en forhåbning om to klasser på hf – som det i øvrigt er første gang, gymnasiet udbyder.

1. marts er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk

 


Mere om Gribskov Gymnasium

På hf hedder det ikke studieretninger – men fagpakker, og det er på Gribskov:

 • Multimedier og innovation
 • Business og marketing
 • Sundhed og pædagogik
 • Politi og forsvar
 • Teater og film.

  

De almene gymnasier i Danmark har typisk andet på programmet end det, der foregår i dagtimerne i de faglige moduler. På Gribskov er det bl.a.:

 • Idrætsdag med skovtur
 • Skolekomedie
 • Gallafest
 • Elevrådsarbejde
 • Festudvalg
 • Tilbud om lektiecafe
 • Talentprogrammer
 • Studierejser.