Nyhedsbrev

24. januar 2019

Danske Gymnasiers kommission for fremtidens ungdomsuddannelser har taget hul på den spændende diskussion om, hvordan vi skruer ungdomsuddannelserne sammen, så de både klæder vores unge på til en omskiftelig fremtid og imødekommer deres behov for at kunne skifte spor undervejs i ungdomsuddannelsessystemet og for at gå i skole tæt på, hvor de bor – også selv om de bor uden for de store byer.

Verden er i hastig forandring i disse år. Teknologien buldrer afsted, og konkurrencen fra andre lande skærpes.

Hvordan sikrer vi, at unge i Danmark har de rigtige kvalifikationer til at møde fremtidens udfordringer? Hvilke kompetencer skal de have med sig fra ungdomsuddannelserne? Og hvordan skruer vi ungdomsuddannelserne sammen, så de modsvarer kravene fra et samfund og et arbejdsmarked i forandring?

Det er nogle af de spørgsmål, vi i Danske Gymnasier forsøger at besvare med en nystartet kommission.

Vi har nedsat en kommission bestående af kloge hoveder, som skal hjælpe os med inspiration og sparring, så vi til efteråret kan bidrage til den politiske debat med nogle visionære pejlemærker på, hvordan vi får skruet ungdomsuddannelserne sammen, så de både er tilgængelige for unge i hele landet, og kvalificerer vores unge til de jobs og uddannelser, der vil opstå i årene fremover, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og høre kommissionsdeltagernes tanker og ideer. Og netop fordi kommissionsmedlemmerne kommer fra så mange forskellige dele af samfundet, tror jeg, vi kan få spændende nye tanker på bordet, siger Birgitte Vedersø.
På fem temamøder i løbet af de kommende måneder skal kommissionen diskutere:

Fremtidssikret dannelse – hvad skal der til?
Hvordan sikrer vi geografisk brede uddannelsestilbud i lyset af faldende elevtal?
Er det tid til at sætte læring, fordybelse og forståelse i centrum i stedet for præstation?
Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsessystemet?
Hvordan sikrer vi nysgerrighed, fantasi og kritisk tænkning i fremtidens ungdomsuddannelser?

Kommissionen holdt sit første møde i mandags og afslutter arbejdet i september 2019.

  

Kommissionens består af:

  • Udviklingsdirektør Arne Eggert (KL)
  • Administrerende direktør Sine Sunesen (AC)
  • Erhvervsuddannelseschef Lone Folmer Berthelsen (DI)
  • Uddannelseschef Claus Rosenkrands Olsen (Dansk Erhverv)
  • Administrerende direktør André Rogaczewski, Netcompany
  • Astrofysiker Anja C. Andersen, Københavns Universitet
  • Chefredaktør Christian Jensen, Politiken
  • Forfatter Thomas Harder
  • Studerende og tidligere DGS-formand Jens Philip Yazdani