Nyhedsbrev

Genåbning i nogle regioner og forlænget nedlukning i andre

I forbindelse med genåbningen i Nord- og Vestjylland og på Bornholm, er der udstedt nye bekendtgørelser og retningslinjer, som fastsætter rammerne for at modtage elever til undervisning og for Covid-19 test.
Bekendtgørelsen, der regulerer genåbningen og restriktionerne, er udstedt af Sundhedsministeriet.
Samtidig er der sket en opdatering af en række retningslinjer og svar i BUVM’s faq.
Vær opmærksom på at BUVM’s faq opdateres løbende. Svarene er sorteret i emner, og de senest opdaterede svar præsenteres øverst på siden, med dato for opdateringen

Et par vigtigt punkter:
Krav om test:

  • Kravet om test gælder nu alle elever i de genåbnede områder som møder til fysisk undervisning, medmindre de er undtaget kravet om test. Det betyder, at også elever, som hidtil er kommet fysisk på skolen grundet helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, nu skal testes jf. retningslinjerne for Covid-19 test.
  • I de områder som fortsat er nedlukkede opfordres til at elever, der møder til fysisk undervisning pga. særlige behov, og elever, der møder i de nu mulige trivselsgrupper, testes 2 gange ugentlig.
  • Elever der ikke efterlever kravet om at lade sig teste for Covid-19, må ikke modtage undervisning med fysisk fremmøde, og skal noteres fraværende. Hjemlen til at føre elever, der ikke testes, fraværende er en kombination af ovenstående bekendtgørelses § 5 og retningslinjernes afsnit om manglende fremvisning af test.

I forhold til de første retningslinjer, der kom, er der kommet reviderede versioner for Bornholm og Nord- og Vestjylland. De væsentligste opdateringer er:

  • Testmodellen er ændret, så elever og ansatte på efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser i stedet skal fremvise dokumentation for, at de har gennemført en test med negativt resultat inden for de seneste 72 timer.
  • Som følge af ændringen er overgangsbestemmelsen om test ved første fremmøde slettet.
  • Bestemmelsen om at testresultatet skal kunne dokumenteres på flere forskellige sprog er også blevet fjernet.

Breve fra BUVM
D. 26. februar sendte BUVM informationsbreve til alle institutioner om genåbningen. Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner kan finde brevene på danskegymnasier.dk Bag login under fanen COVID-19/Børne- og Undervisningsministeriet.