Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 8/2019


Anmodning om aktindsigt fra TV2

Sekretariatet er blevet gjort bekendt med, at flere skoler har modtaget en anmodning om aktindsigt fra TV2 med følgende indhold:
“Til rette vedkommende.
Jeg vil gerne søge aktindsigt i alle klager, henvendelser, sager og dokumenter, der vedrører elever, der har følt sig krænket eller urimeligt og/eller ulige behandlet. Det kan være af en lærer, karakteren af undervisningsmaterialet eller sammensætningen af undervisningen. Hvis I har spørgsmål i forhold til aktindsigten er I velkommen til at kontakte mig.”
Til brug for jeres svar til journalisten har sekretariatet udarbejdet information om væsentlige hensyn, skolerne skal inddrage i sine besvarelser samt tekstforslag, som kan bruges dels til at få afgrænset anmodningen og dels til at træffe afgørelse i sagen. Se vejledningen på danskegymnasier.dk under Skabeloner og Vejledninger bag login
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny lovbekendtgørelse samler seneste ændringer på barselsområdet 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to nye lovbekendtgørelser om henholdsvis barselsloven og sygedagpengeloven. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet med en lovbekendtgørelse er at give en samlet præsentation af de to gældende love, og indebærer således ikke lovændringer.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Risikobaserede tilsyn på gymnasiale uddannelser for skoleåret 2018/2019

STUK har nu udsendt breve til gymnasiale uddannelsesinstitutioner, der er udtaget til det risikobaserede tilsyn i indeværende skoleår. I alt er 32 uddannelser fordelt på 27 institutioner udtaget i år – herunder ni institutioner med hf-udbud samt ni institutioner med stx-udbud. 
Institutioner er udtaget, hvis deres resultater gennemsnitligt det seneste år og set over en treårig periode befinder sig blandt de tre pct. laveste på landsplan med hensyn til overgang til videregående uddannelse eller eksamensresultater, eller blandt de tre pct. højeste med hensyn til frafald.
Institutioner, der var udtaget til tilsyn i 2017/18, og som i 2018/19 har resultater på landsplan blandt de fem pct. laveste med hensyn til overgang til videregående uddannelse eller eksamensresultater eller blandt de fem pct. højeste med hensyn til frafald, fortsætter i tilsynet.
Institutioner, der ikke var udtaget i 2017/18, men som på landsplan ligger blandt de tre-fem pct. lavest præsterende ift. de tre indikatorer, udtages ikke til tilsyn, men vil modtage et brev fra styrelsen, hvor de anmodes om at have fokus på resultaterne og om at arbejde målrettet med relevante indsatser. 
Kontakt: Simon Heidemann Eriksen, tlf: 3318 8269 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Ny emu er gået i luften

Tusindvis af brugere fra undervisningssektoren lægger hver måned vejen forbi emu.dk – Danmarks Læringsportal – på udkig efter viden og inspiration. Tilbagemeldinger fra brugerne viser dog, at de ofte har svært ved at finde rundt på portalen. Derfor relancerer Undervisningsministeriet nu et mere brugervenligt emu.dk.
I første omgang relanceres sitet med et nyt design, større brugervenlighed og centralt grundmateriale for de enkelte fag og uddannelser. Næste skridt er at gøre emu.dk til det sted, hvor praktikere og andre interesserede kan finde forskningsbaseret materiale om uddannelserne. For at emu.dk kan udvikle sig i takt med brugernes ønsker, inviterer Undervisningsministeriet brugere fra sektoren til at spille ind med gode ideer. Derfor kan undervisere og ledere fra i dag tilmelde sig et nyt brugerpanel, som vil få en vigtig rolle i det videre arbejde.
Alle uddannelsesområder lanceres med artikler, redskaber og forskning til følgende fem faste temaer – Uddannelsens formål og historie, Ledelse, Undervisningsmiljø, Særlige elevgrupper og Overgange. Fagene lanceres med lovgivning (for eksempel Fælles Mål, fagbilag) og vejledninger på alle uddannelsesområder. Det er også muligt at finde artikler, redskaber, forløb og aktiviteter – til en start kun under en række udvalgte fag. Efter lancering udbygges alle fag løbende. Frem til sommerferien er det stadig muligt at bruge den gamle emu via arkiv.emu.dk, hvis man har brug for at hente materialer, der ikke er ført over på den nye portal. Tilmeld dig emus nyhedsbrev og følg den videre udvikling. 

Danmarks Læringsfestival d. 13. og 14. marts 2019 i Bella Center

Undervisningsministeriet og Center for Undervisningsmidler inviterer til Læringsfestival 2019. Få inspiration af dygtige oplægsholdere, mød andre ledere, lærere og repræsentanter fra de gymnasiale uddannelser og bliv opdateret på den nyeste viden og erfaringer inden for læring, it, data, teknologi i undervisningen og informatik. 
Den 13. marts 2019 stiller konferencesporet for de gymnasiale uddannelser skarpt på digital dannelse og uddannelse særligt indenfor det humanistiske og samfundsvidenskabelige område med fokus på nyeste viden inden for en digitalt understøttet faglighed og almendannelse i et digitalt perspektiv, nettets vildveje, unges kritiske adfærd på nettet og teknologiforståelse i de humanistiske fag. 
Den 14. marts 2019 står konferencesporet for de gymnasiale uddannelser i naturvidenskabens og informatikkens tegn. Kom og hør mere om Naturvidenskabens ABC, interaktive laboratoriesimulationer, informatik og CS for All i USA samt Danske Science Gymnasiers projekt om Computational Thinking. 
Se det fulde program og tilmeld dig her:

Temadag om brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde

Undervisningsministeriet åbner nu for tilmelding til temadag om brug af data i gymnasiernes kvalitetsarbejde. 
Temadagene afholdes mandag den 8. april 2019 på Silkeborg Gymnasium & tirsdag den 9. april 2019 på Roskilde Handelsgymnasium, begge dage fra kl. 09:30-15:00.
Læs mere om temadagene og tilmelding i vedhæftede invitation.
Tilmelding til arrangementet i Silkeborg den 8. april 2019 og i Roskilde den 9. april 2019.
Kontakt: teamleder i Undervisningsministeriet Susanne Torp, tlf: 61 88 47 14