Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 08/2017

Efter  godt 6 års ansættelse i Danske Gymnasier har Kirstine Kjemtrup valgt at søge nye jobudfordringer.
Kirstine starter som specialkonsulent i Københavns Universitets administration her 1. marts. Vi ønsker Kirstine alt det bedste fremover.
Indtil videre overtager Niels Erik Rasmussen Kirstines arbejdsopgaver. Niels Erik kan kontaktes på tlf 3318 8273
Kontakt Helle Otte tlf.:3318 8263

Indførelse af investeringsrammer og opgørelse af institutionernes investeringsbehov

Som opfølgning på ”Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2017 (18. november 2016)”, hvor et element er indførelse af investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendt link til et spørgeskema.

Niveauet for de statslige selvejende institutioners investeringsramme for 2018 til 2021 forventes fastlagt på finanslovsforslaget for 2018. Formålet med spørgeskemaet er at opgøre det samlede investeringsbehov på de regulerede institutioner under Undervisningsministeriets område.

Der er frist for udfyldelse af spørgeskemaet senest mandag den 6. marts 2017. Det er vigtigt, at fristen overholdes, da opgørelsen skal brugs i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2018, hvor investeringsrammen bliver fastlagt.
Gå til Spørgeskemaet
Kontakt: Kirstine Kjemtrup tlf.: 3318 8269

Ledelsestræf 2017

Det endelige program for Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2017 i Nyborg kan nu ses på danskegymnasier.dk. Her kan du også finde en vejledning til at downloade eventappen “Conference Manager” som vi har opdateret med program, sessionsbeskrivelse og deltageroplysninger.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling tlf.: 33188260

Danmarks Læringsfestival. 1. – 2. marts 2017 i Bella centret i København

Styrelsen for It og Læring arrangerer i samarbejde med repræsentanter fra undervisningssektoren Danmarks Læringsfestival. Læringsfestivalen henvender sig både til lærere og ledere. Desværre er der i år et datomæssigt sammenfald mellem Læringsfestivalen og Danske Gymnasiers Ledelsestræf. Det vil vi forsøge at koordinere næste år, så dato sammenfald undgås.

I år sætter Danmarks Læringsfestivals konference 2017 fokus på digital dannelse, teknologiske muligheder og læring: Hvad kan vi forvente os af den teknologiske udvikling i et bredt perspektiv, og hvad betyder det i praksis for studerende, undervisere og ledere?

Køb billet på danmarkslæringsfestival.dk. Der er også et handout, der giver overblik over gymnasiesporet. Se det her
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach tlf.: 3318 8268


Kommende kurser:

Økonomistyring for gymnasier
tilmeldingsfrist den 6. marts 2017
Foranlediget af de besparelser gymnasierne står overfor på de kommende finanslove, udbyder vi kurset ”Økonomistyring for gymnasierne”, der afholdes den 5. – 6. april 2017 på Comwell Kellers Park. Kurset giver redskaber til en tæt budgettering og budgetopfølgning, indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge samt viden om de statslige regler og styringsprincipper. Kurset henvender sig til gymnasieledere.

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring
tilmeldingsfrist den 7. marts 2017
Kurset ”Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring” afholdes
den 19. – 20. april 2017 på Comwell Kellers Park. Kurset giver viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive feedback. Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Personlig gennemslagskraft
tilmeldingsfrist den 14. marts 2017
Kurset ”Personlig gennemslagskraft” afholdes den 24. – 25. april 2017 på på Comwell Kellers Park. Kurset klæder ledere i gymnasiet på til at levere budskaber og facilitere samtaler sikkert og troværdigt. Kurset tilbyder konkrete teknikker til at styrke din personlige gennemslagskraft. Kurset henvender sig til alle gymnasieledere.