Nyhedsbrev

Nyt fra Sekretariatet 6/2020

Sidste frist for tilmelding til Ledelsestræf
Husk at tilmelde dig årets Ledelsestræf i Danske Gymnasier, der finder sted på Hotel Nyborg Strand 27.-28. februar 2020. Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2020.
Se program og tilmeld dig.

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om
nye gymnasiale udbud i skoleåret 2021/22
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender hermed brev om ansøgningsprocedure og overordnede vurderingskriterier, som lægges til grund for vurdering og beslutning om etablering af nye gymnasiale udbud.
Det bemærkes i forlængelse heraf, at der snarest forventes at komme nærmere information ud om ansøgningspuljen, som styrelsen tidligere har orienteret om (jf. brev af 29. november 2019 og hjemmeside). Styrelsen vil således bl.a. orientere nærmere om den endelig tidsplan for udmøntningen af puljen, ansøgningsskema, kriterier for vurdering af ansøgninger, m.m.
Læs mere om ansøgnignsprocedure og overordnede vurderingskriterier.
Styrelsen skal modtage eventuelle ansøgninger – inklusiv regionsrådsindstillinger og udtalelser fra stedlige interessenter – om nye gymnasiale udbud med start i skoleåret 2021/22 senest den 10. juni 2020.
Kontakt: Specialkonsulent i Kontor for Gymnasier, Frederik.Stobbe, tlf: 3392 5453

Rektors dimissionstale – et stykke kulturhistorie
Rektorernes dimissionstaler er et stykke kulturhistorie for vores skoleform, og derfor ønsker institutionen Danske Taler (DT) at indsamle rektorernes dimissionstaler gennem tiderne. Formålet med at lave en sådan samling af talerne over en længere årrække er at vise den samfundsudvikling, talerne er udtryk for. Derfor vil ældre taler også have interesse.
DT vil gerne begynde med denne sommers taler, og Danske Gymnasier vil derfor opfordre medlemsskolerne til at sende så mange som muligt af rektors dimissionstaler gennem tiderne til foreningens studentermedhjælper Jan Høegh.
Kontakt: Jan Høegh, tlf: 3318 8271

Håndtering af fnat
Sundhedsstyrelsen har udsendt en revideret pjece om håndtering af fnat på skoler og institutioner. Pjecen indeholder information om smitte, behandling, juridiske og økonomiske forhold.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273

Hvordan påvirker GDPR kerneopgaven
KL har lavet et katalog med en række eksempler fra kommunerne på, hvordan implementeringen af GDPR opleves som benspænd for løsning af kerneopgaven.
Datatilsynet har lavet et svar til hvert enkelt benspænd, som i høj grad kan overføres til tilsvarende situationer på det gymnasiale område.
Kontakt: Sine Dreyer Skjoldan, tel: 3318 8273